Samenwerking leidt tot een aantrekkelijk winkelgebied

Het winkelgebied Diezerbrink krijgt een nieuwe inrichting. Het wordt een veilige, aantrekkelijke en levendige omgeving met meer ruimte voor fietsers, meer groen en een veiligere rotonde. Over de herinrichting hebben ondernemers en bewoners hun ideeën kunnen inbrengen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. In april 2020 is begonnen met de rotonde en een deel van de Thomas à Kempiisstraat.

Meer informatie

Lees het interview met een paar betrokkenen in het Wijkenmagazine stadsdeel Oost.