Wijkenmagazine met bundeling bewonersinitiatieven

Vaar je met het pontje naar park Zwartewater? Speel je wel eens op het plein aan de Corellistraat? Tuinier je mee in de moestuin Kamperpoort? Loop je ook de Marsbosroute? Weet dat dit allemaal kan omdat bewoners daarvoor gezorgd hebben. Lees over deze betrokken en actieve inwoners in het Wijkenmagazine op  www.zwolle.nl/wijkenmagazine