-Nieuwsbericht- Stap in de bus en praat mee over jouw buurt op zaterdag 11 maart

Zaterdag 11 maart 2023 stappen wijkwethouder Van Willigen en medewerkers van wijkorganisaties in de bus en stoppen bij vijf tijdelijke haltes in Stadshagen, Westenholte en Spoolde om in gesprek te gaan met bewoners over hun buurt.

De gespreksonderwerpen komen uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek, maar bewoners kunnen ook zelf onderwerpen inbrengen.

In het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2022 hebben wijkbewoners hun mening en ervaringen gegeven over hun buurt en onderwerpen als veiligheid, het buurtcontact, de buitenruimte, verkeer; over wonen en ontspannen in Westenholte. In de Buurt-voor-Buurtgesprekken komen de resultaten uit dit onderzoek ter sprake. Bewoners kunnen ook meedenken over de aanpak van problemen, zoals de toename van eenzaamheid of hoe we de afname van vrijwillige inzet van wijkbewoners kunnen oplossen.

Ideeënbus

Bewoners die niet kunnen komen, maar toch hun mening en ideeën willen geven, kunnen die met een kaartje, brief of tekening in de brievenbus gooien bij de tijdelijke halte, of door een mail te sturen naar wijkservicepuntwest@zwolle.nl. Ook de ideeën van kinderen zijn welkom.

Organisatie en meer informatie

De Buurt-voor-Buurtgesprekken worden georganiseerd door wijkwethouder Michiel van Willigen en medewerkers van SportService, Politie, Travers Welzijn, woningcorporaties SWZ, deltaWonen, Openbaar Belang, WijZ, Sociaal wijkteam en Gemeente Zwolle.

Meer informatie over de gesprekken en het Buurt-voor-Buurt Onderzoek staan op  www.zwolle.nl/buurt-voor-buurt-onderzoek-west-2022 en in de flyers.