-Nieuwsbericht- Assendorp doet het groen

Assendorp heeft geen Burendag of Nl-doetdagen nodig om een initiatief te beginnen om de buurt te verbeteren. En toch staken wijkbewoners ook op Nldoet van 11 en 12 maart de handen uit de mouwen. In de Ittersumstraat sieren nu nieuwe struiken. Ook in de Venestraat, Leliestraat en Klimopstraat vonden bewoners wat stenige plekken die gemist konden worden.

Leliestraat - Molenweg

Als je op de kaart kijkt, dan begrijp je waarom bewoners het de gouden driehoek noemen: de hoek van de Leliestraat en Molenweg. Daar staat nu een insectenhotel. En om insecten te lokken plantten de bewoners een aantal fruitstruiken. Daar blijft het niet bij, want de plannen voor verdere vergroening van de buurt zijn al gemaakt.

Venestraat - Hertenstraat

‘Wij hebben een zeer geslaagde ochtend gehad op onze burendag’, aldus bewoners Annette Bos en Mira Benes. We hebben planten en bollen geplant langs de bomen en in nieuwe groenvakken, de straat opgeruimd en uiteraard gezellig koffie gedronken.’

Zodra de werkzaamheden voor de waterleiding Oosterlaan klaar zijn, gaan de bewoners de voorkant van de straat aanpakken. ‘Het brengt gezellige reuring en verbinding in de straat.’

De gemeente beloonde de bewoners met een paal met het bordje buurtinitiatief, ‘omdat iedereen mag zien dat dit een initiatief van bewoners is’.

Assendorperstraat - Klimopstraat.

Tegels gingen er uit voor twee stoeptuinen en twee nieuwe bomen. Bewoner René Mauritz op Twitter: ‘Dit doen we met veel plezier en saamhorigheid samen met buurtbewoners Marcel, Peter, Ingrid en Jan-Paul.’

Adoptie

De bewoners adopteerden de groenvakken van de gemeente. Het beheer en onderhoud doen ze zelf. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de bewoners en de gemeente in een adoptieovereenkomst.

www.zwolle.nl/adoptiegroen

MijnWijk

Bewoners die een idee voor verbetering van de buurt hebben, plaatsen dat op MijnWijk, de website voor bewonersinitiatieven. Zo krijgen zij automatisch contact met de wijkbeheerder van de gemeente en kunnen zij medestanders werven voor hun idee. Zo kan het elke dag burendag of Nldoet zijn.

www.zwolle.nl/mijnwijk