Algemene voorwaarden

Wij zien graag dat bewoners betrokken zijn bij het verbeteren van de leefbaarheid en aantrekelijkheid van hun wijk. Door mee te doen op MijnWijk draag jij hier ook een steentje aan bij!

MijnWijk is een website waar bewoners kunnen communiceren met de gemeente over de wensen, ideeën, initiatieven en plannen voor de wijk. De gemeente neemt de aangedragen initiatieven en opmerkingen serieus. Het plaatsen van initiatieven en plannen betekent niet automatisch dat die ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. De gemeente zal zich wel inspannen om via MijnWijk informatie en uitleg te geven waarom initiatieven en plannen eventueel niet in uitvoering/in behandeling worden genomen.

Er kunnen geen rechten worden verleend op eventuele onjuistheden/niet meer actueel zijn van de informatie op MijnWijk. De gemeente spant zich in om duidelijke en actuele informatie te verstrekken.

Wij verwachten van alle deelnemers op MijnWijk dat zij zich houden aan de volgende spelregels:

  • We respecteren elkaar en elkaars mening.
  • MijnWijk is vrij van discriminatie, belediging, intimidatie, laster en seksueel getinte berichten.
  • Elke reactie, wens of initiatief is geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de betreffende bewoner/deelnemer en geeft de opvatting van die persoon weer.
  • We delen geen privégegevens (zoals telefoonnummers en adresgegevens).
  • In de discussies reageren we beleefd. We gebruiken geen scheldwoorden en discussiëren met elkaar alleen over het betreffende initiatief, project.
  • In de discussies reageren we kort en in de Nederlandse taal.
  • Deelname op MijnWijk is vrij van enig commercieel doel en/of reclame-uitingen door gebruikers.
  • Het verwijzen naar andere websites is toegestaan. De verantwoordelijkheid voor eventuele schade die hierdoor ontstaat, ligt bij de inwoner/deelnemer die de reactie heeft geplaatst.
  • De gemeente heeft altijd het recht om reacties te verwijderen, of deelnemers die zich niet aan de regels houden tijdelijk of definitief te blokkeren.
  • Over ingrepen in reacties van de inwoner/deelnemer door de gemeente wordt niet gecorrespondeerd.