Privacy policy

Van wie is MijnWijk:

MijnWijk is een product van PLANTERRA en Cell[0]. Op het platform komen wensen/idee├źn en plannen van bewoners en gemeente samen. Ook zijn de werkzaamheden buiten op straat op MijnWijk te vinden. De communicatie vindt vooral plaats op wijkniveau.

Welke gegevens bewaart MijnWijk?

Gegevens die je invult op het platform

Om het contact tussen de gemeente en bewoners mogelijk te maken, bewaart MijnWijk de naam en het e-mailadres van haar gebruikers. MijnWijk koppelt alle gebruikers aan de wijk waarin zij wonen. Dat is nodig omdat projecten per wijk worden ingedeeld. Tijdens dit koppelen wordt er gevraagd naar jouw postcode. De postcode wordt niet opgeslagen, maar alleen gebruikt om de juiste wijk te vinden.
Naast de persoonlijke gegevens, houdt MijnWijk een koppeling bij tussen jouw account en alle projecten en berichten die je op het platform plaatst. Ook alle projecten die je liket, volgt, waar je aan deelneemt of waar je op een andere manier aan bijdraagt, worden aan jouw account gekoppeld.

Data over het gebruik van het platform

Om te kunnen zien wat het effect is van bepaalde veranderingen in het platform en communicatie rondom het platform, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Hierdoor kunnen wij in de toekomst het platform en de communicatie verbeteren. Voordat gegevens door Google Analytics worden opgeslagen, worden zij volledig geanonimiseerd en zijn deze niet meer te verbinden aan specifieke gebruikers.

Wie kunnen er bij mijn gegevens?

De naam die je opgeeft bij het aanmaken van uw account is voor alle bezoekers van het platform te zien bij projecten die je heb aangemaakt of berichten die je hebt geplaatst. De contactgegevens die je op MijnWijk invult, zijn alleen in te zien door de beheerders van het platform. De gegevens worden niet verkocht of op een andere manier beschikbaar gesteld aan andere instanties. Beheerders kunnen jouw e-mailadres opvragen om contact op te kunnen nemen over projecten of wensen op het platform. Zodra je actief deelneemt aan een wens of project, of aangeeft dat je een bijdrage wilt leveren, kunnen de projectbeheerders jouw naam zien en je e-mailadres opvragen om contact op te nemen over je bijdrage. In alle gevallen wordt bijgehouden wanneer een beheerder dit doet.

De gegevens over het gebruik worden in interne rapportages gebruikt en voor marketingdoeleinden.

Hoe zit het met cookies?

Wij slaan alleen functionele cookies op, die de werking van het platform mogelijk maken. Zulke cookies maken bijvoorbeeld mogelijk dat je ingelogd blijft terwijl je van pagina naar pagina gaat. Omdat we alleen met functionele cookies werken, bevat het MijnWijk platform geen cookiemeldingen.

Op andere sites worden er vaak ook cookies opgeslagen die bijvoorbeeld bijhouden welke producten je in een webwinkel hebt bekeken om hier later advertenties van te kunnen weergeven. Voor dit soort cookies is wel een cookiemelding verplicht. Hier maken wij binnen MijnWijk geen gebruik van.

Wat zijn mijn rechten over mijn gegevens?

Je hebt als Europees burger een aantal rechten als het gaat om de persoonsgegevens die MijnWijk van je bewaart:

  • Het recht op inzage: Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens MijnWijk van jou bewaart. Deze gegevens kan je inzien via het account menu.
  • Het recht op rectificatie: Je hebt het recht om de persoonsgegevens die MijnWijk van jou bewaart aan te passen. Dit kan je doen door middel van het account menu
  • Het recht om vergeten te worden: Je hebt het recht om de persoonsgegevens die MijnWijk van jou bewaart in te trekken. Dit doet je door jouw account op te zeggen in het account menu.
Mocht je je op een van deze rechten willen beroepen en hier niet de genoemde mogelijkheden binnen het platform voor willen of kunnen gebruiken, dan kan je altijd contact opnemen met de beheerders van het platform. Zij zijn wettelijk verplicht om binnen vier weken op jouw verzoek schriftelijk of per e-mail te reageren.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens die je invult op het platform

Zodra je ervoor kiest om je account op te zeggen, worden jouw persoonsgegevens uit het systeem verwijderd. Om bij storingen een eerdere versie terug te zetten worden er backups bijgehouden. Binnen deze backups zijn jouw gegevens na het verwijderen of wijzigen nog enige tijd terug te vinden. Deze backups worden maximaal twee maanden bewaard. Hierna zijn jouw gegevens dus echt weg en kunnen deze niet meer worden teruggevonden.
Afbeeldingen die je naar het systeem uploadt en vervolgens verwijdert, worden een keer per week verwijderd.

De koppelingen die tijdens het gebruik zijn opgeslagen tussen jouw account en projecten worden wel bewaard. Dit omdat er aan deze projecten ook door andere bewoners wordt meegedaan en op wordt gereageerd. Je naam wordt bij deze berichten en projecten wel verwijderd en is na het opzeggen van je account niet meer aan jou te koppelen.

Data over het gebruik van het platform

De geanonimiseerde gegevens over het gebruik van het platform worden na 26 maanden automatisch verwijderd.

Wat als ik het hier niet mee eens ben?

Als je het niet eens bent met de manier waarop er binnen het platform omgegaan wordt met persoonsgegevens, dan kan je daar altijd contact over opnemen. Daarnaast heb je het recht om hier een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht je vragen hebben over jouw privacy op het MijnWijk platform of wil je je op een van jouw rechten beroepen, dan kan je contact opnemen met een van de volgende personen.

PLANTERRA
033-4321212
Hamersveldseweg 53
3833GL Leusden

Cell[0]
privacy-vragen@cell-0.com
Klokgebouw 112
5617AB Eindhoven