-Nieuwsbericht- Meer bloemen van en voor buren in de Ulgerkamp

‘Burendag heeft er wel voor gezorgd dat we meer samen bezig zijn. Maar het contact in de straat was al goed.’ Annemarie Kamerling is een van de initiatiefnemers om de straat te vergroenen.  Wijkregisseur Monique Wiegers hielp de bewoners met een plan: ‘Een paar tegels er uit geeft al een heel ander gezicht, maar deze straat heeft een metamorfose ondergaan. Een mooi voorbeeld voor andere buurten.’

Annemarie en haar man adopteren samen met buren een stuk plantsoen met bosjes en een grasveld achter de woningen. ‘Als het weer nodig is plannen we samen een werkdag om te snoeien of te maaien met de zeis, altijd heel gezellig! En toen zag ik de buren tegels uit de voortuin halen om een geveltuintje te maken. Het leek me leuk dat in de hele straat te doen.’

Groenplan

Haar overbuurvrouw vond het een leuk idee. ‘Samen zijn we de buurt rondgegaan om te kijken of er interesse was om mee te doen met de aanleg van geveltuintjes. En die was er zeker.’

De bewoners bepaalden samen welke plekken vergroend konden worden. Annemarie: ‘We wilden vooral meer groen en bloemen in de straat. Dat de auto’s daarmee meer uit het zicht zijn, is een bijkomend voordeel. Ik belde de gemeente en kreeg contact met Monique. Samen met haar hebben we het plan nog verder uitgebreid.’

Monique: ‘Het is prima dat de bewoners een eigen plan maken. Maar het is wel goed om met ons contact op te nemen. Ik check dan bijvoorbeeld of er kabels en leidingen in de grond liggen waar ze rekening  mee moeten houden. En ja, dan kan het ook zo maar gebeuren dat ik ze stimuleer om nog een stapje verder te gaan.’

Annemarie en haar man, beiden met een ecologische achtergrond, maakten een plantlijst voor de plantvakken waar buren uit konden kiezen. ‘We wilden vooral het hele jaar bloei, dat is mooi om te zien en is goed voor bijen, vlinders en andere insecten. Het is een mix geworden van bloemen, struiken, bloembollen en klimplanten.’

Inrichting

De bewoners hebben zes plantpakketten via de Groene Loper aangevraagd, waarvan een deel betaald met subsidie van het Oranjefonds. Maar dat waren lang niet genoeg planten om alle vakken te vullen. Monique regelde extra planten en zij schakelde ROVA in voor het zware grondwerk, zoals tegels er uithalen en tuingrond inbrengen.

Monique: ‘Het initiatief ligt bij de bewoners. Zij richten de vakken in en doen het onderhoud er van. Maar wij hebben er als gemeente ook belang bij dat buurten groener worden. We weten dat grond regenwater sneller afvoert dan tegels en planten verkoeling geven. En wat zeker niet onbelangrijk is, is dat het contact in de buurt verbetert. Tevreden inwoners, daar doen we het voor.’

Nieuwe ideeën

Op Burendag kwam wijkwethouder Arjan Spaans samen met Monique een kijkje nemen. Annemarie: ‘Al pratend kwamen we op meer ideeën, zoals het afkoppelen van de regenpijpen van het riool, zodat we regenwater kunnen opvangen voor onze tuintjes. En verderop in de straat is een speeltuin die we best anders willen inrichten. Daar denken we graag over mee.’

Inspiratie

Inmiddels hebben omwonenden de metamorfose opgemerkt en reageren enthousiast naar de bewoners. Monique: ‘Ja, het inspireert ook anderen. De Ulgerkamp is een mooi voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is. Maar de bewoners zijn aan zet. Ik zeg, kom maar op met jullie ideeën en plaats die op MijnWijk. Dan hebben wij vast binnenkort contact.’

https://mijnwijk.zwolle.nl/project/aanleg-gevel--en-stoeptuintjes-ulgerkamp-zwolle-zuid