-Nieuwsbericht- Dromen worden werkelijkheid

Herman Schuitema en zijn vrouw wonen sinds juli 2019 in de Binnenstad. Zij kijken uit op de Peperbus. ‘Een prachtige plek, maar zoals je kunt verwachten in het centrum, er zijn ook problemen zoals drugsoverlast en hard rijden.’ Herman heeft ook meegedaan aan het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2022 onder bewoners. Een van de uitkomsten is dat sinds het onderzoek van 2020 in de Binnenstad het onderlinge contact tussen bewoners is afgenomen en bewoners zich minder inzetten voor hun buurt. Maar dat geldt niet voor Herman.

Wubbe-Jan Wieske wijkmanager Binnenstad geeft een verklaring voor de achteruitgang. ‘Het onderzoek is gedaan in januari 2022. Bewoners gaven hun mening over een periode van corona en lockdowns. Daardoor is het onderlinge contact logischerwijs minder geworden. Een aantal gemeentelijke participatieprojecten werd op een laag pitje gezet, omdat bijeenkomsten nu eenmaal niet georganiseerd mochten worden.’

Herman Schuitema merkte tijdens de coronaperiode dat er veel afval op straat werd gegooid, vooral verpakkingen van afhaalmaaltijden. ‘Ik heb samen met de RIBW en hun cliënten een afvalbak geadopteerd bij de Peperbus. Fijn dat veel mensen hun afval in de afvalbak gooien, maar toen was zelfs dagelijks legen niet meer genoeg.’

Wijkpanel Binnenstad

Wubbe-Jan: ‘Herman maakt deel uit van het wijkpanel Binnenstad. Daar ontstaan ook mooie initiatieven, zoals de opruimzaterdag, de verkeersactie tegen hardrijders of de mozaïekbank die nu voor het stadhuis staat.’

Herman had iets groters in gedachte. ‘Vanuit onze woning kijken we uit op de ingang van de Peperbus en de parkeerplaatsen. Met dat plein kun je hele leuke dingen doen en daar wilde ik wel een bijdrage aan leveren.’

Dromen

In de zomer van 2021 vroeg de gemeenteraad aan bewoners om te dromen over Zwolle en met  ideeën te komen. Herman maakte een presentatie met ideeën voor een aantrekkelijk verblijfsgebied rond de Peperbus. ‘En dat is door de gemeente opgepakt.’

Wubbe-Jan: ‘We hebben samen met een aantal bewoners door het gebied gelopen en de ideeën besproken. Herman: ‘We wilden een prettige omgeving voor iedereen met meer groen en minder verkeer; voor bewoners maar ook voor die 40.000 bezoekers per jaar van de Peperbus.’

Ontwerp

Inmiddels is het gebied dat de gemeente met ideeën van een klankbordgroep van bewoners en ondernemers gaat aanpakken groter geworden dan alleen de Ossenmarkt. In januari is het eerste concept-ontwerp gepresenteerd aan de bewoners. Wubbe-Jan: ‘We kijken nu naar het hele zuidwestelijke gedeelte van de Binnenstad, zodat het hele gebied een boost krijgt.’

Contact

Herman benadrukt het sociale aspect van zijn ideeën. ‘Hiermee kan je ook meer verbinding krijgen tussen de bewoners. Dat contact gaat niet van zelf, want hier wonen veel kamerbewoners en er is een woongroep van de RIBW.’

‘Het onderlinge contact in een buurt verbetert als bewoners samen een initiatief beginnen, aldus Wubbe-Jan. ‘Het initiatief van Herman is uiteindelijk zo groot geworden dat het een gemeentelijk participatieproject is geworden. Maar er zijn ook initiatieven waar de bewoners in de lead blijven. Ik noem de Schoolmeestersteeg en de Steenstraat, die dankzij bewoners een stuk groener zijn geworden.’

En het levert volgens Herman ook een goed contact op tussen de bewoners en gemeente. ‘De samenwerking met de gemeente is heel prettig en de snelheid waarmee nu de plannen al tot een ontwerp hebben geleid is geweldig.’

Wubbe-Jan: ‘De gemeente is heel blij met bewoners die zich inzetten voor hun buurt zoals Herman, en dat zijn er veel. De plannen en de stad worden er beter door. Ik maak mij dan ook geen zorgen over het volgende Buurt-voor-Buurt Onderzoek. Maar het is natuurlijk geweldig leuk als meer bewoners met ideeën voor hun buurt komen. Onze wijkregisseur Jurrien Stroomberg komt graag met ze in contact.’

https://jouwstukjezwolle.nl/zuidwestelijke-kwadrant | www.zwolle.nl/BvB2022

Foto: wijkpanel. Herman aan tafel in het midden. Wijkregisseur Jurrien Stroomberg achter in het midden