Adoptie bloembakken Glanerbeek

Bewoners beheren en onderhouden de beschoeiing/plantenbak op gemeentegrond aan de voorkant van hun woning.

www.zwolle.nl/adoptiegrond