Bewoners onderhouden architectonisch groen Krekenbuurt

In de Krekenbuurt is het openbaar groen architectonisch aangelegd. Bewoners in de Krekenbuurt onderhouden het fraai aangelegde groen tegen de gevels. Zij hebben hiervoor een adoptiecontract met de gemeente afgesloten omdat het groen en grond van de gemeente is.

www.zwolle.nl/adoptiegroen