Boomspiegeltuintjes Slingerbeek

Het aanleggen van meerdere boomspiegeltuintjes om de vele bomen in de Slingerbeek (Aalanden). Dit ter verbetering van de afwatering bij regenval en voor verdere vergroening van de straat.