Eigen beheer heestervakken Krammer Wielingen

Bewoners van Krammer en Wielingen onderhouden alle openbare groenvlakken bij de speeltuin en voor en achter de woningen.

www.zwolle.nl/adoptiegroen