Klimaatadaptieve Slingerbeek

De huidige groenstrook (10 bij 8 meter) naast van Slingerbeek 19 is een verhoogd stuk verwilderd groen. Bij hevige regenval is er sprake van overlast in verder vooral stenige straat. Door de verhoogde ligging van de groenstrook is de waterabsorptie minimaal. Het water spoelt eenvoudigweg sneller het riool in. Rondom de groenstrook zijn parkeerplaatsen waarbij de bomen gezorgd hebben dat de straatstenen omhoog zijn gekomen. 

Buurtbewoners willen graag dat de groenstrook wordt verlaagd en met behoud van 1 boom en struik het groen wordt vervangen door bodembedekkers als dwergmispel en groot maagdenpalm.  

Door de stenen op de parkeerplaatsen te vervangen door grasbeton, kan er meer water opgenomen worden en krijgen de huidige bomen meer ruimte om te groeien. Ook kunnen aflopende stoepranden worden geplaatst, zodat het water de groenstrook inloopt.

Om wateroverlast te verminderen plaatsen de buurtbewoners bladscheiders en helpen diegenen die dat zelf niet kunnen aanbrengen.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Reacties van de gemeente

Beste Richard,

Dank voor je inbreng en wat een leuk idee! Je hebt hierover al contact gehad met de wijkregisseur, Robert Jansen. Jullie hebben een afspraak staan om dit idee verder te bespreken en te bekijken wat mogelijk is. Succes met dit initiatief!

Met vriendelijke groet, Vanessa Sahetapy, wijkmedewerker stadsdeel Noord

Reacties

Goed project. Goed voorbeeld van samen optrekken buurt en gemeente. De Slingerbeek wordt mooier en het komt het klimaat ten goede

Antwoord

Onvermijdelijk project in samenwerking met bewoners en gemeente.

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 28-12-2023