Mobiele ontmoetingsplek voor jongeren

Op verschillende herkenbare plekken jongeren in de eigen wijk ontmoeten en met elkaar verbinden. Dat gebeurt al drie jaar in de Aa-landen. Enthousiaste wijkbewoners, gesteund door stichting Youth for Christ Zwolle, zijn elke week actief met jongeren. Met een pannakooi op een veldje en bij het winkelcentrum. Daar ontmoeten zij wekelijks rond de 30 jongeren en per jaar ruim 120 verschillende jongeren. Mede door een bijdrage van de Gemeente Zwolle is er nu een bus aangeschaft en kunnen zij met deze echte mobiele ontmoetingsplek op meer plekken aanwezig zijn en meer jongeren helpen groeien. De bus zal bijdragen als ontmoetingsplek met uitstraling: een robuuste (binnenkort) graffiti-gespoten bus, met PlayStation en scherm, zonnepanelen, trekhaak voor onze pannakooi en lampen voor verlichting in de avond. Youth for Christ: "Om zo gedreven door Gods liefde dichter bij jongeren te komen, hen te helpen groeien en hen hoop te bieden. Zo vormen we een sociaal netwerk rond jongeren met dwarsverbindingen door de hele wijk heen".