Opknappen speeltuin Vordensebeek

De speeltuin bij de Vordensebeek is opgeknapt door buurtbewoners met extra groen, speeltoestellen, een jeu de boules baan, een wilgenhut en bankjes. De speeltuin heeft de buurt geadopteerd van de gemeente en onderhouden en beheren deze zelf.

www.zwolle.nl/adoptiegrond