-Nieuwsbericht- Meer groen, minder parkeren, meer contact

Bewoner Robert Wolting kende maar weinig buren in de Celestraat. Hij wilde de sociale cohesie verbeteren en vroeg buurman Frank hoe ze dat konden doen. ‘We hebben buren gezocht uit de straat die mee wilden denken. Dat is een buurtcomité van zes mensen geworden.’

Zij organiseerden een straatborrel. Robert: ‘We namen zelf een drankje mee. In een wensenpot kon iedereen een idee gooien voor een beter contact.’ Daar kwamen verschillende ideeën uit zoals meer groen in de straat, feestjes, een buurtapp, ruilkastje, de straat autoluw en een springkussen.

Robert: ‘We bespraken met elkaar de wensen. Daar kwam het idee op tafel om van de parkeerplaats aan het eind een groenvak te maken. Die parkeerplek was al lastig te gebruiken door de boom die er naast staat.’

Minder parkeerruimte

Het buurtcomité nam contact op met André Verhagen wijkregisseur van de gemeente Zwolle. ‘Ik was gelijk enthousiast. Assendorp heeft door de smalle straten weinig mogelijkheden om te vergroenen. Gelukkig weten bewoners steeds weer mogelijkheden te vinden. Maar deze oplossing was wel bijzonder, want veel bewoners willen geen parkeerplaats op offeren.’

De bewoners vonden de oplossing in rouleren en op afstand parkeren. André: ‘Om de hoek aan de van der Laenstraat is het Mobipunt. Een speciale parkeerplaats waar bewoners op afstand van hun woning gratis kunnen parkeren.’ André vertelt dat de parkeerdruk voor dit gebied erg hoog is. Nog meer parkeerplaatsen opheffen kan dan ook niet hier. ’Ook al willen de bewoners dat. De gemeente gaat wel nadenken hoe we hier mee om moeten gaan. Ook omdat bijvoorbeeld vergroenen van de buitenruimte belangrijk is.’

Tot hier publiceren, met qrcode voor de rest van het artikel verwijzen naar MijnWijk (nog er op plaatsen) of deel van de foto pagina gebruiken reactie T: Ga ik doen bij nieuws; anders wordt het artikel verwijderd uit het boekje en dat is jammer want dan staat er geen artikel van midden in het boekje.

Roulerend parkeren

‘Naar het Mobipunt is een klein stukje lopen’, aldus Robert. ‘maar daarvoor moest wel draagvlak komen. We belden bij alle buren aan en bespraken onze ideeën. We stelden drie vragen: Wil je je auto op afstand parkeren? Wil je meehelpen met de inrichting en onderhoud van het plantvak? En wil je mee betalen aan de kosten?’

Een groot aantal mensen wil wel voor een tijdje elders parkeren. Maar er zijn ook bewoners die dat niet willen. Voor de bewoners die bij het Mobipunt willen parkeren bedachten ze een rouleersysteem. Drie maanden parkeer je bij het Mobipunt en daarna zijn weer twee andere huishoudens aan de beurt.

Meer groen

André: ‘Onze groenadviseur heeft de bewoners geadviseerd over de inrichting van het groenvak en ROVA heeft de tegels en stenen verwijderd. Met een bijdrage van de gemeente hebben de bewoners de beplanting aangeschaft. Zij adopteren het groenvak, wat betekent dat zij de inrichting en het onderhoud er van doen. Robert: ‘We hebben een groep gevormd van bewoners die daaraan meehelpen.’

Burendag

Op Burendag gingen de bewoners aan het werk. Wijkwethouder Monique Schuttenbeld kwam een kijkje nemen. ‘Mooi om te zien met hoeveel energie bewoners bezig zijn met het vergroenen. En wat een verschil hebben ze gemaakt! Niet alleen ziet de straat er nu veel groener en gezelliger uit, het ís er ook gezelliger geworden door het onderlinge contact wat hier is verbeterd. Een mooi voorbeeld van buitengeluk en een inspiratie voor andere straten.’

Meer contact

Wat met een wenspot begon is nu uitgegroeid tot een levendige straat. Na de straatborrel volgde een straatbarbecue waar veel bewoners op afkwamen. Nieuwe plannen worden er al weer gemaakt. Robert is tevreden. ‘We hebben een buurtapp waarin we ook zaken delen als een pan eten dat over is, of het lenen van een ladder; en nieuwe ideeën gericht op gezelligheid en om met geveltuintjes de straat nog groener te maken.’

https://mijnwijk.zwolle.nl/project/een-groenere-celestraat