Een groenere Celestraat

De bewoners van de Celestraat in Assendorp willen graag meer groen in de straat. Daarom namen zij contact op met de gemeente Zwolle, die enthousiast meedacht over de mogelijkheden. 

Na een locatiebezoek kwam de gemeente met een plan voor het herinrichten van enkele parkeerplaatsen, waardoor er ruimte voor een ruime groene strook ontstaat. Twee parkeervakken, die niet optimaal benut kunnen worden door hun ligging half achter een boom, worden vergroend. 

Om de parkeerdruk op te vangen, die hierdoor mogelijk ontstaat, heeft de straat een roulatiesysteem bedacht. Een grote groep buren parkeert om de beurt enkele maanden op het MobiPunt in de Van der Laenstraat. 

De rest van de parkeervakken rondom de boom wordt verplaatst en opnieuw bestraat. Tussen de woningen en de parkeervakken komt een haag. Achter en om de boom wordt een variatie aan  vaste planten en heesters geplant, die de buurtbewoners met plezier adopteren en onderhouden. 

De herinrichting vindt rondom Burendag 2023 plaats.