Leef- en Klimaatstraat

Op initiatief van de bewoners was de Seringenstraat in de zomervakantie van 2018 tijdelijk ingericht tot Leefstraat. Daarmee was de 30-km-straat voor zeven weken een ontmoetingsplek en speelstraat voor bewoners. De Seringenstraat had daarmee de primeur als eerste Leefstraat in Zwolle. Een Leefstraat stimuleert spontane ontmoetingen en speelafspraken. Bewoners organiseren daarnaast straatactiviteiten om elkaar beter te leren kennen, het buurtgevoel en de samenhorigheid te versterken.

www.zwolle.nl/leefstraat

De bewoners hadden hun straat ingericht met kunstgras, picknickbanken, speeltoestellen, boom- en bloembakken. Een Leefstraat is zo ingericht dat zichtbaar is dat het geen doorgaande weg is.  De inrichting van de Leefstraat is ten koste gegaan van een aantal parkeerplaatsen. De gemeente had buiten de straat parkeerplaatsen voor bewoners beschikbaar gesteld bij de Oude Ambachtsschool en bij Speeltuin Assendorp. Uiteraard bood de inrichting wel een doorgang voor hulpdiensten en de auto of de fiets van omwonenden.

Dit bewonersinitiatief vloeide voort uit het project Vitaal Assendorp. De bewoners van de Seringenstraat hebben een aantal maatregelen genomen om hun straat klimaatbestendig te maken met meer groen en een afwateringsysteem bij hevige regenval.