Goudsbloemstraat groenstrook

De Goudsbloemstraat heeft een groenstrook met een paar zitjes, enkele speeltoestellen en een paar prachtige Libanonceder bomen. Echter kenmerkt de plek zich onder andere ook door onveilige verkeerssituaties, hondenpoep en afval.

U zult het met ons eens zijn dat deze mooie plek efficiënt, duurzaam, veelzijdig, veilig en schoon ingericht zou kunnen worden wanneer het de aandacht krijgt die het verdient. Kortom; de plek mag ons meer uitnodigen! Een plek waar buurtgenoten van willen genieten, samen komen en kinderen veilig kunnen spelen.

Een aantal huizen rondom deze groenstrook ondergaan momenteel een renovatie. Om die reden wordt de groenstrook nu gebruikt als opslagplek, wat op termijn ongetwijfeld om herstelwerkzaamheden zal vragen. Een uitgelezen kans om het nu grondig aan te pakken!