Stads(speel)tuin Assendorp - Molendwarsstraat

De wijk Assendorp is een wijk met karakter. Een populaire wijk die soms uitdagingen geeft op gebied van mobiliteit, klimaat en ruimte voor flora en fauna. Het groen en de biodiversiteit zijn essentieel voor het leven in de stad. Dit vraagt om slimme oplossingen voor de steeds schaarser wordende ruimte. 

Om de wijk Assendorp groener te maken is het idee ontstaan bij een aantal buren om de Stads(speel)tuin Molendwarsstraat (oppervlakte van circa 700 m2) onder handen te nemen. De huidige situatie is achterhaald op vele fronten; de tuin daagt niet uit voor kinderen, heeft geen duurzame inrichting, biedt geen gelegenheid voor ontmoeting en waar die nu bedoeld is voor kinderen, kunnen zij er in de zomer niet spelen, omdat het een grote open vlakte is zonder schaduw. 

Tijd voor een nieuw plan. Een plan wat past bij de huidige tijdsgeest. Waar een duurzame inrichting centraal staat en waar jong en oud van kunnen genieten.

Natuurspeeltuin Assendorp wordt een aantrekkelijke, groene oase voor rust en spel, waar de buurt graag verblijft. Er is ruimte om te spelen (op een uitdagende manier) en er is plek voor ontmoeting. We willen diverse onderdelen integreren om buurtparticipatie te stimuleren, zoals: 

- een moestuin die gezamenlijk aangelegd en onderhouden wordt;
- verschillende insectenhotels;
- wormenbak die de buurt mag vullen met GFT afval;
- bloemen, planten en bomen; begroeiing in samenspraak met een hovenier die verstand heeft om een natuurlijke flora en fauna te creëren (biodiversiteit).
- speeltoestellen in een natuurlijke setting; glijbaan van een walletje, boomstammen op verschillende hoogtes, een boomhut, huisjes van wilgen, mooie doorgangen die uitdagen om op onderzoek uit te gaan, een waterpomp met waterbaan (die aan en uit kan, fijn voor de moestuin en spel), een wipwap en een hangtouw;
- Gebruik natuurlijke materialen (schelpenpaadjes, houten hekken, etc.)
- Veilig gevoel door goede verlichting