Vergroenen afval en straat

In de bijlage zijn twee foto's mee gestuurd en is aangegeven met groen waar extra groen mag komen. Dit is in overleg met de wijkbeheerder André geweest;


1. bij de containers, mensen plassen tegen gevel waar het groen nu woont en zetten hun spullen daarneer. Wij hebben de laatste tijd bijna wekelijks een melding gemaakt. Omdat mijn man het zat was, heeft ie een zwerfafvalpas aangevraagd en ruilen wij nu grotendeels hetzelf op. Met het stuk vergroenen willen wij de buurt bewuster maken van het afval en van de ruimte die er is. We hebben hiervoor hebben wij al twee huishoudens gevonden die het stuk willen onderhouden. Het derde huishouden is op vakantie en wachten we op reactie.

2. Het andere stuk is naast ons huis en gaat om de bewustwording van het verkeer. Het is een straat waar je vanaf 1 kant mag inrijden en om de situatie veilig te houden maar wel aandacht willen vragen voor dit stuk zouden wij het stuk willen vergroenen.