-Nieuwsbericht- Schetsontwerp speeltuin Hoekstraat

Bewoners en gemeente realiseren een speeltuin in de Hoekstraat. Bewoners en kinderen hebben ideeën gegeven voor de inrichting. Die zijn samengebracht in een (presentatie van een) voorlopig ontwerp waarover bewoners hun mening kunnen geven.

Daarna wordt het ontwerp aangepast met de opmerkingen van bewoners en kinderen. 

https://www.youtube.com/watch?v=vdsjU9Uelns