Bomen in de Noteboomstraat

Onze straat is versteend!!

De afgelopen jaren zijn we als buren gezamenlijk al druk geweest met o.a geveltuinjes, dit heeft veel verbeterd. Maar het kan nog beter! Hoe mooi, maar ook hoe dier vriendelijke en hitte bestendig zou het zijn als wij een aantal bomen in onze straat kunnen planten.

Veel hebben we als bewoners al uitgezocht, zo weten wij wat de wensen zijn van onze buren en waar de leidingen en kabels lopen.

Nu is het tijd voor een tweede stap, de verdere uitwerking. Hier gaan we nu vol enthousiasme mee bezig. Onze droom is om een (aantal) parkeerplekken in te ruilen voor bomentuintjes. 

(Let op: de foto is een voorbeeld en gemaakt voordat we de wensen van de buurtbewoners hebben geinventariseerd en de leidingen kaart hadden ontvangen)

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Reacties van de gemeente

Beste Theo, Marloes en Renate, in het afgelopen half jaar is op jullie verzoek het idee voor groenvakken in de Noteboomstraat (even zijde heesters en onevenzijde bomen+planten) door mijn collega's verder uitgewerkt. Het is technisch passen en meten waar deze vakken kunnen komen. Regenkolken, lantaarnpalen, ondergrondse leidingen en het riool bepalen de locatie van deze vakken. Onder "bestanden" staat de ontwerptekening. Op verzoek is er wat geschoven met de groenvakken, maar niet alle wensen konden ingewilligd worden omdat dit technisch niet mogelijk was. Deze tekening is overgedragen aan de initiatiefnemers. Zij komen hier bij de buurt op terug en bepalen samen met hun buren de vervolgstappen.

Groeten Ilse Bloemhof

   

Ik wil je attenderen op het aanvragen van de NL Doet subsidie (max € 350) bij Oranjefonds. NL Doet is dit jaar op 11 en 12 maart 2022. De GroeneLoper Zwolle ondersteunt buurtinitiatieven bij het aanvragen van deze subsidie. Dat kan op maandag 10 januari  tussen 16-21u aan de Esdoornstraat 3. Je moet je vanwege corona vooraf aanmelden op: http://www.groeneloperzwolle.nl/nldoet/

De Groene Loper biedt dit jaar gratis struiken aan. Onder het motto ‘hapje voor jou, hapje voor mij’ is dit een combinatie van struiken waar buurtbewoners bessen van kunnen plukken en waar ook dieren van kunnen profiteren.

GROETEN, ILSE

Dag bewoners Noteboomstraat, ik hoor van Marloes dat jullie type boom en locatie concreet hebben. Mooie stap! Zodra jullie wat op papier hebben dan leg ik het graag voor aan onze groenadviseur. Want we hebben afgesproken dat de bomen door gemeente en een grote boomtuin in adoptie gebeurt. De groenadviseur toets jullie verzoek op technische en financiële (aanplant en het jaarlijks terugkerend onderhoud) haalbaarheid. Groeten ilse 

Ik wil je attenderen op het aanvragen van de Burendag subsidie (max € 350) bij Oranjefonds. Burendag is dit jaar op 24, 25 en 26 september 2021. De GroeneLoper Zwolle ondersteunt buurtinitiatieven bij het aanvragen van deze subsidie. Woensdag 23 juni tussen 16-20u is de inschrijving hiervoor. Je moet je vanwege corona vooraf aanmelden op: www.groeneloperzwolle.nl/burendag/ GROETEN, ILSE

Hoi Marloes en buren, Is er al een schetsje van de locatie(s) waar jullie een boom+boomtuin geschikt vinden? Hebben jullie een idee bij het type boom dan mag je die als voorkeur aangeven en ook de maat van de boomtuin in het schetsje aangeven. Zullen we in september afspreken? Het plantseizoen voor bomen is in de winter. Zou mooi zijn als dat realiseerbaar is. Ik hoor het graag als jullie zover zijn. Groeten Ilse

Hoi Marloes en buren, Is er al een schetsje van de locatie(s) waar jullie een boom+boomtuin geschikt vinden? Hebben jullie een idee bij het type boom dan mag je die als voorkeur aangeven en ook de maat van de boomtuin in het schetsje aangeven. Zullen we in september afspreken? Het plantseizoen voor bomen is in de winter. Zou mooi zijn als dat realiseerbaar is. Ik hoor het graag als jullie zover zijn. Groeten Ilse

Hoi Marloes en buren, Is er al een schetsje van de locatie(s) waar jullie een boom+boomtuin geschikt vinden? Hebben jullie een idee bij het type boom dan mag je die als voorkeur aangeven en ook de maat van de boomtuin in het schetsje aangeven. Zullen we in september afspreken? Het plantseizoen voor bomen is in de winter. Zou mooi zijn als dat realiseerbaar is. Ik hoor het graag als jullie zover zijn. Groeten Ilse

-vervolg- Ik begrijp dat het merendeel van de straat voorstander is van bomen in de straat. Er is geen parkeerdruk in jullie straat dus dat staat jullie idee niet in de weg. Het zou leuk zijn als de hartjes nog wat toenemen. Heb je de straatapp al gebruikt om dit initiatief te delen? Tot slot aan jullie de vraag om een schetsje te maken van de locatie(s) waar jullie een boom+boomtuin geschikt vinden. Hebben jullie een idee bij het type boom dan mag je die als voorkeur aangeven en ook de maat van de boomtuin in het schetsje opnemen. Groeten Ilse

Dag Marloes en buren, we hebben elkaar al even gesproken over jullie idee om bomen in de straat te planten. Goed dat je het op MijnWijk plaatst. Zodoende kan iedereen het proces/communicatie volgen. Ik heb aangegeven dat straatbomen NIET onder een buurtinitiatief vallen: Als gemeente planten wij duurzame bomen (lange levensduur en veilig voor omgeving). Daarom houden wij bomen in eigen beheer en onderhoud. Als gemeente zijn wij uiteraard ook voorstander van meer bomen, maar dat moet technisch en financieel haalbaar zijn. We bieden het volgende aan als een buurt met het verzoek van een straatboom komt: 1) wij onderzoeken of in de desbetreffende straat een boom kan mbt beschikbare ruimte onder-/ bovengronds en straatbeeld 2) zijn er financiële middelen om dit te realiseren 3) het is een voorwaarde dat de buurt een groenvak rondom de boom in beheer en onderhoud neemt -vervolg-

Reacties

Ik ben een groot voorstander van het bijplaatsen van enkele bomen in onze Noteboomstraat. Doelen die daarmee behaald (kunnen/moeten)worden: verfraaien en verkoelen straat, vertragen verkeer en bijdragen aan biodiversiteit. Ik vraag me af of het bijplaatsen van enkele bomen ook nog kan bijdragen aan extra capaciteit voor waterberging.

Antwoord

Een Noteboomstraat zonder bomen, dat kán toch helemaal niet? Goed plan dus!

Antwoord
Gepromoveerd naar Voorbereiding op 09-04-2021

🌳🌳 zijn cool en brengen verkoeling #batenvanbomen

Antwoord

Meer groen in de wijk is altijd een goed idee!

Antwoord

Ik vind het geweldig als er bomen in onze straat zouden komen! Goed voor de biodiversiteit, schaduw en het algehele leefklimaat. Ik hoop dat dit idee snel kan worden uitgevoerd!

Antwoord

We gaan de hitte stress te lijf met een aantal bomen in onze straat. Hopelijk helpt het ook om het hard rijden in de straat te verminderen

Antwoord

Versteende straat, mooi omschreven ! Heel graag een aantal bomen (zicht, voorkomt hard rijden en is goed voor de temperatuur in de straat)

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 06-04-2021