Initiatief plaatsen

Onder het kopje Initiatief plaatsen vind je ideeën van bewoners en kun je een eigen idee plaatsen.

Zo plaats je een initiatief
Je plaatst een initiatief (idee) door op de homepage te kiezen voor Initiatief plaatsen. Dit zijn ideeen die je zelf (en met anderen) wilt uitvoeren. De wijkbeheerder van de gemeente geeft advies hoe je dit kunnen aanpakken.

Om een initiatief te plaatsen heb je een account nodig. Voor het aanmaken van een account ga je naar LOGIN rechtsboven op het scherm. Je vult je voor- en achternaam in en het e-mailadres. Deze informatie is nodig zodat de wijkbeheerder contact met je op kan nemen. De voor- en achternaam zijn zichtbaar op MijnWijk. Het e-mailadres is niet zichtbaar, maar alleen beschikbaar voor de wijkbeheerder.
Meer informatie over het account en de privacy vind je onder het kopje account.

Bij het plaatsen van het initiatief kies je een titel, foto/afbeelding en een omschrijving van het idee. Ook kies je een locatie. Dit kan op de kaart of je kunt zoeken op een adres.

Tot slot kies je een categorie. Er zijn zes categorieën: Groen en Klimaat,  Mooi Schoon, Ontmoeten, Sporten en Recreatie, Verkeer en Veiligheid en Overige.

Lukt het niet om jouw initiatief te plaatsen of heb je vragen? Neem dan contact op met de wijkmedewerker van het Wijkservicepunt. Kijk op www.zwolle.nl/wijken voor de contactgegevens voor jouw wijk of bel met 14038.

Soorten initiatieven op MijnWijk
MijnWijk is bedoeld voor ideeën voor de buitenruimte in de wijk, en voor sociale activiteiten om het contact te verbeteren in de buurt. De buitenruimte bestaat uit het grijs, het groen en voorzieningen voor spelen, bewegen en ontmoeten. Met het grijs bedoelen we de straten, stoepen, paden en pleinen. Onder het groen vallen alle groenstroken en -perken, de bomen en struiken en de parken.

Categorieën
Bij het plaatsen van jouw idee kies je een categorie.

In de categorie Groen en Klimaat vallen alle ideeën die te maken hebben met groenstroken of –perken, bomen, struiken en grasvelden. Bijvoorbeeld een idee voor het inrichten van een groenstrook in de straat valt in deze categorie. Ook voor ideeën om de gevolgen van het klimaat aan te pakken zoals wateroverlast kun je deze categorie kiezen.

Activiteiten om de buurt op te ruimen en schoon te houden vallen onder de categorie Mooi Schoon.

Bij de categorie Ontmoeten moet je denken aan een burendag, het regelen van een buurtkamer waar bewoners activiteiten organiseren, een Kinderstraatspeeldag of een initiatief om de eenzaamheid in de buurt tegen te gaan.

De categorie Sporten en Recreatie is bedoeld voor alle ideeën die gaan over de voorzieningen zoals speeltuinen, beweegroutes en hondenspeelweides.

Alle ideeën die te maken hebben met straten, wegen, stoepen en paden en met de veiligheid in de wijk vallen onder de categorie Verkeer en Veiligheid. Denk hierbij aan een goed idee om de straat verkeersveiliger te maken of de buurt veiliger te maken met een Buurtpreventie-WhatsAppgroep.

Past jouw initiatief niet in een van deze categorieën? Dan kies je voor de categorie Overig. Denk bijvoorbeeld aan ideeën over verlichting of kunst.

Wat gebeurt er met jouw initiatief?
Nadat je het idee op MijnWijk geplaatst hebt, krijg je van de wijkbeheerder een berichtje. Hij/zij geeft aan of jouw idee kans van slagen heeft en wat er verder gaat gebeuren. Een van de volgende stappen is bijvoorbeeld steun krijgen van andere bewoners voor het idee.
Er zijn verschillende manieren om een initiatief te steunen. Dit kan door een hartje (like) of een reactie te geven op MijnWijkplan. Vindt iemand het niet zo’n goed idee, dan kan hij/zij dat ook aangeven en met een ander voorstel komen.
Naast digitale hartjes kun je ook ondersteuning verzamelen op papier. Bijvoorbeeld door handtekeningen te verzamelen.
Alleen steun is niet voldoende. Het is belangrijk dat jij en ook andere bewoners actief meedoen om het initiatief te laten slagen.
Als er voldoende steun is, bespreekt de wijkbeheerder met jullie wat er nodig is om het idee verder uit te werken en/of uit te voeren.

Illustratie bewonersinitiatief Zwolle