Initiatief voorbereiden

Initiatieven die voldoende steun krijgen en voldoende deelnemers heeft, worden verder uitgewerkt. Die vind je onder het kopje Initiatief voorbereiden. 
Dit betekent niet dat het idee ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. De wijkbeheerder legt uit wat je kunt verwachten, welke voorwaarden er zijn en wat er van jullie verwacht wordt. Samen bekijken jullie wat er nodig is om het idee uit te voeren. Dit kan van alles zijn. Een ontwerp van de inrichting van het groen, een schatting van de kosten, informatie van deskundigen, een bodemonderzoek of een toets van het bestemmingsplan.

Dit is ook het moment om te onderzoeken of er echt draagvlak is in de wijk. Dat kun je doen door bijvoorbeeld een brief aan alle direct omwonenden te sturen of een bewonersavond organiseren.

Illustratie bewonersinitiatief Zwolle