Berthold gestopt als wijkagent in Holtenbroek

Hoe lang ben je in dienst geweest als wijkagent in Holtenbroek?
“Op een paar dagen na, heb ik 5 jaar als wijkagent in Holtenbroek gewerkt. In deze dienstjaren heb ik verschillende rollen gehad. Vooral trad ik op als wijkagent. Maar ik was ook onderdeel van het horecateam en stelde mijzelf op als vraagbaak over geweld voor regio IJsselland.”

Hoe kijk je terug op jouw dienstjaren in Holtenbroek?
Vanaf het begin voelde ik me op mijn plek, maar nu voel ik me veel meer dan dat. De buurtcijfers verbeteren en de wijkontwikkeling en veiligheid gaan vooruit. Ondanks de problemen die de wijk kent, voelt Holtenbroek als een warm bad. Met veel mensen die om elkaar geven en naar elkaar omkijken, wat best bijzonder is voor een buurt met 90 nationaliteiten.”

Welke momenten zul je je nog lang herinneren?
“Het organiseren van de Politiespektakeldag en de uitbreiding op Politiekids zijn toch wel twee momenten waar ik trots op ben. Maar wat mij ook bij blijft, is onze zichtbaarheid in de wijk. Zo stond ik een keer de ochtend na een schietincident, samen met hulpverleners, opbouwwerkers, woningcoöperaties en een sociaal wijkteam midden in de wijk. Om benaderbaar te zijn voor de bewoners en ze te laten zien dat wij er echt voor hen zijn!”

Hoe heb jij een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en de bestrijding van criminaliteit in Holtenbroek?
“Samen met bewoners en partners hebben we leefbaarheidsacties opgezet, zoals gezamenlijke straatinspecties voor het noteren van jeugdoverlast, graffiti, autowrakken en afval. Met actieve buurtpreventie appgroepen, dankzij een behulpzame buurtbewoner, wordt criminaliteit eerder gesignaleerd.”

Wat gaat de toekomst jou brengen?
“Ik ga voor gemeente Zwolle werken als specialist adresonderzoek en woonfraude. Door de jaren in Holtenbroek heb ik hier veel kennis en ervaring in opgedaan. En nu is het een mooie vervolgstap om dit mee te nemen naar de gemeente.”

Heb je nog een boodschap voor de inwoners uit Holtenbroek?
“Aan iedere bewoner of hulpverlener met wie ik heb samengewerkt: bedankt voor de mooie 5 jaren in Holtenbroek! Het blijft voor altijd een wijk waarin ik mij welkom en thuis voel. Breng dit gevoel ook vooral over naar mijn opvolger Simeon, aan wie ik met een goed en vertrouwd gevoel mijn stokje overdraag. Samen met Cynthia Visser –die binnenkort terugkomt van zwangerschapsverlof– gaat hij door met het verbeteren van de leefbaarheid in Holtenbroek.”