Eerste oplevering dijkversterking Stadsdijken; Een stukje dijk terug aan de wijk

Met het weghalen van zandzakken gaven dagelijks bestuurslid Hans Wijnen (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en wethouder Arjan Spaans (gemeente Zwolle) samen met wijkbewoners een deel van de stadsdijken in Zwolle terug aan de wijk en gebruikers van de dijk. De zandzakken zijn niet meer nodig, omdat dit stukje dijk binnen de dijkversterking Stadsdijken Zwolle is afgerond en weer hoogwaterveilig is. Hiermee hebben het waterschap en Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ) een jaar na de start van de uitvoering de eerste mijlpaal bereikt. Zo werden een wandelpad, de dijktrap én de dijkglijbaan officieel opengesteld voor gebruik. Het gaat hierbij om het deel van de dijk tussen de Twistvliettoren en wijkboerderij De Klooienberg. Het volledige traject van de stadsdijken loopt langs het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water. 

“In 2019 startten wij als waterschap samen met Travers Welzijn het participatietraject #OnzeDijk” vertelt Wijnen. Het doel was om bewoners van de wijk Holtenbroek te informeren over de dijkversterking en ze uit te nodigen om mee te denken. Vijf jaar later is dit deel van de dijk echt af. Met een dijkglijbaan, een wandelpad door de uiterwaard en een dijktrap die gebruikt kan worden als ontmoetingsplek. Dit waren wensen van de bewoners uit de wijk. Ik ben erg tevreden dat we dit hebben kunnen inpassen binnen de dijkversterking. De dijk is namelijk niet alleen van ons, maar zeker ook van de bewoners en andere gebruikers.”

Bij de historische wijkboerderij De Klooienberg is het complete terrein vernieuwd. Om de monumentale eiken te sparen, kozen WDODelta en Dijkzone Alliantie Zwolle er voor de dijk te versterken met een ondergrondse damwand en een bovengrondse keermuur waar je ook op kunt zitten. Verder zijn er dijkbanken gemaakt van houten balken en cortenstaal. Het hout dat hiervoor gebruikt is komt van meerpalen uit de oude Zwolse haven Dijkzicht. Sommige stalen frames hebben dichtregels geschreven door enkele bewoners van Holtenbroek.”

Wethouder Spaans vult aan: “Dit bijzondere project middenin de stad maakt de dijk niet alleen sterker, maar ook mooier en beter bruikbaar voor de wijk. Het is nu een fijne plek om te wandelen, te spelen en elkaar te ontmoeten.”
 

Bekijk hier de aftermovie!