-Nieuwsbericht- Holtenbroek is het waard

‘Om maar met de deur in huis te vallen: ik ben blij met de veranderingen die komen in Holtenbroek. Ik woon met veel plezier nu zeven jaar met man en kinderen in de Muziekwijk. Het is een groene wijk waar je je kan ontspannen; en heel centraal gelegen, dichtbij allerlei voorzieningen. In onze buurt wonen veel jonge gezinnen. Het contact is daardoor heel gemakkelijk ontstaan; de betrokkenheid is op elkaar is groot. Wij voelen ons veilig in de wijk.

Dat er plannen zijn voor woningbouw, recreatie en meer groen langs het Zwarte Water, daar zijn wij heel blij mee. Ik zie die plannen ook als erkenning; dat het de wijk waard is om in te investeren.

Daar dragen wij in onze buurt ook een steentje aan bij. Ik deed een oproepje in onze buurtapp wie er mee wil doen om de Nicolaihof meer kleur en groen te geven. Daar kwamen gelijk enthousiaste reacties op. In een bijeenkomst kwamen de ideeën op tafel. Daarna legden we contact met een bewoner aan de Händellaan. Die hebben hun straat zo mooi ingericht. We wilden vooral weten hoe ze het hadden aangepakt. Onze ideeën bespraken we met Robert Jansen van de gemeente. Duidelijk werd dat we aan de slag konden, maar dat we de grond van de gemeente moesten adopteren. Dat betekent zelf inrichten en onderhouden.

We zijn begonnen in de steeg. Daar werd gevaarlijk snel doorheen gefietst. En er was geluidsoverlast van voetballen tegen de gevel. Met hulp van ROVA verwijderden we een groot aantal tegels voor bloemen en planten.

We doen het stap voor stap. Niet alles hoeft in een keer. Het voordeel daarvan is dat buren die niet actief meedoen in kleine stapjes zien hoe onze ideeën uitpakken. Leuk om te zien dat daardoor steeds meer buurtbewoners meedoen. Op dit moment doen 16 mensen actief mee. Daarvoor hebben we een speciale groenapp. De andere bewoners houden we op de hoogte via de algemene buurtapp.

Met Burendag hebben we plantvakken ingericht in het grasveld en zijn we begonnen met het vergroenen van de speeltuin. We maken nu plannen voor de verder inrichting van de speeltuin en de aanschaf van een waterpomp. We willen graag de bewoners van de huurappartementen er bij betrekken. Daar wonen ook cliënten van Frion. Binnenkort ligt er bij hen een flyer in de brievenbus.’

Henrieke, wijkbewoner

Dit bericht is gepubliceerd in de wijkkrant Holtenbroek december 2022