veilige oversteekplaats

Iedere dage steken tientallen kinderen en hun ouders vanuit de Muziekwijk de Handellaan over om naar school te gaan. De oversteek vanuit het Von Weberhof over de Handellaan is een belangrijke schakel tussen de Muziekwijk en de scholen het Carillon en de Vrijeschool Michael.


Helaas wordt er vaak (te) hard gereden op de Handellaan en door de geparkeerde auto's en bestelbusjes wordt het zicht belemmerd, waardoor de overstekende kinderen niet goed worden gezien.

De wens is een oversteekplaats waar schoolgaande kinderen veiliger kunnen oversteken.

Bijvoorbeeld door het plaatsen van een markering op de weg, verkeersdrempels of plateaudrempels.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Reacties van de gemeente

Beste buurtbewoners, in het verkeersadvies team is afgesproken dat we bij jullie in de straat een smiley gaan plaatsen. Deze smiley geeft aan hoe hard er gereden wordt in de straat. Ook bestuurders krijgen op het bord te zien hoe hard ze rijden. De smiley blijft 4 weken in straat staan. Na deze periode worden de gegevens uitgelezen en beoordeeld door een verkeersdeskundige of het nodig is om hier extra maatregelen te nemen. Deze week neemt mijn college Vanessa Sahetapy contact op met initiatiefnemer Margot Sauer om de locatie van smiley te bepalen.

Het verkeersadviesteam heeft geen overleg gehad op 18 mei in verband met ziekte van de verkeersdeskundige. We hopen dat het uitgesteld over op 31 mei wel doorgang kan vinden. Zodra jullie verzoek is behandeld gaan we in overleg over de uitkomsten.

Het verkeersadviesteam komt 18 mei bij elkaar. Zullen we even de uitkomsten afwachten en dan een plan maken voor een bewonersactie?

Beste Margot en deelnemers, ik kan me goed voorstellen dat jullie een veilige route naar school willen voor de kinderen. Jullie vraag om markering, verkeersdrempels of plateaudrempels breng ik in bij het verkeersadviesteam. Het is vraag/melding over verkeersveiligheid en geen bewonersinitiatief. MijnWijk is een online platform voor bewonersinitiatieven waarbij bewoners zelf in actie komen. Het is mogelijk om als bewoners een bewustwordingsactie te organiseren waaraan jullie zelf actief meedoen en waarbij ik jullie kan ondersteunen en/of faciliteren. Wanneer je op het initiatief van de Punterdiep in de Aa-landen op deze site bekijkt krijg je een indruk van de mogelijkheden. Ik hoor/lees graag of jullie naast de vraag/melding ook een dergelijke actie willen organiseren.

Reacties

Fijn dat de melding is doorgegeven aan het verkeersadviesteam! Op welke termijn kunnen we hiervan een reactie verwachten? Een bewonersactie vind ik ook een goed idee. Ik denk dan aan 'wij gaan weer naar school' na de vakantie(s), een klaar-over-samenwerking met ouders/kinderen/school/sympathisanten oid.

Antwoord

Top initiatief! Er wordt veel te hard gereden in deze straat en het zou fijn zijn als we onze kids (als ze wat ouder zijn) met een gerust gevoel de straat kunnen laten oversteken om naar school te gaan of om te spelen in het parkje.

Antwoord

Goed initiatief!! Er wordt te hard gereden in de Händellaan.

Antwoord

Wat een goed idee! Er wordt inderdaad dagelijks te hard gereden. Ook de grote bestelbussen die parkeren in de straat en het zicht belemmeren. Hopelijk kan de gemeente mee denken aan een veilige oplossing.

Antwoord

Behoorlijke drempels zijn (helaas) zeker nodig. Wordt nog altijd (veel) te hard gereden.

Antwoord

Goed initiatief! Wij steunen het graag als bewoners van de Händellaan.

Antwoord

Het is een belangrijk punt om veiliger te maken voor schoolkinderen om veilig over te kunnen steken. Hoe? Dat weten de verkeersdeskundigen van de gemeente vast het best!.

Antwoord

Schoolkinderen moeten veilig kunnen oversteken. Een markering op de weg plus een verkeersdrempel is absoluut nodig.

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 23-04-2021