Kamperpoort is een stuk groener

Soms heb je een lange adem nodig en moet je vele middelen inzetten om bewoners enthousiast te krijgen. Voor de bewoners van Kamperpoort is dat wel begrijpelijk. Moe van de jarenlange sloop- en bouwactiviteiten in hun wijk en de vele inspraakavonden. Het is even genoeg. Maar niet alle bewoners zijn enthousiast over de stenige woonomgeving en de gemeente treft maatregelen tegen de wateroverlast na hevige regenbuien.

Intussen heeft Kamperpoort een grote verandering ondergaan. Hoewel de bouw in de wijk nog niet helemaal is afgerond, was er de wens om meer groen aan te brengen in de wijk. Een groene buurt is namelijk gezonder en lokt insecten en vogels. Grond is koeler en neemt beter water op dan steen. Daarmee voorkomen we wateroverlast. En een groene, kleurige straat ziet er gewoon leuker uit!

Inmiddels zijn er twee groendagen georganiseerd. Bewoners krijgen hulp en planten voor het aanleggen van geveltuintjes van ROVA en tuinexperts. En van Jurrien Stroomberg, wijkbeheerder: “Gewoon op de knieën meehelpen. Dat werkt aanstekelijk.” Op Burendag 22 september 2018 is de eerste groendag georganiseerd en zijn vele geveltuintjes en boomtuintjes aangelegd.

www.zwolle.nl/geveltuintje