Aan de Coreemarke gaan de handen uit de mouwen

Bewoners van het appartementencomplex aan de Coreemarke wilden het groen achter hun woningen fleuriger maken door er veel gekleurde bloemen en planten in te zetten. Na overleg met de wijkbeheerder heeft de gemeente de grond omgeruld en zaaiklaar gemaakt en is het paaltje buuurtinitiatief geplaatst. Afspraken over het beheer en onderhoud zijn vastgelegd in de adoptieovereenkomst.