Aanleg trapveld Dommel Geleen

Jongeren uit de buurt hebben het initiatief genomen om het trapveldje Dommel-Geleen op te knappen. En dat is gelukt! Ze hebben geld gekregen van de gemeente zodat het veldje is aangelegd.