Aanpassing speelplek Kervelweg

Aanpassing van de huidige speelplaats:

De huidige bult wordt verwijderd en vlak gemaakt, hier zal gras worden ingezaaid. Op het gras zullen grote keien en een picknicktafel geplaatst worden en naast het gras in de huidige bestrating een knikkerpotje. Rondom de speelplek wordt een beukhaag geplant en mogelijk nog wat kleine begroeiing. Daarnaast mogelijk in de toekomst nog een speelaanleiding (natuurlijk spelen)