Basilicumpad van grijs naar groen

Langs het Basilicumpad Westenholte staan al 35 jaar bomen. Enkelen zijn omgewaaid tijdens een storm, anderen zijn verwijderd vanwege ziekte of ouderdom. Hierdoor is er breed betegeld trottoir ontstaan. 

Als buurtbewoners willen wij deze omgeving meer vergroenen ofwel minder steen en meer groen.

Hiervoor willen de aanwonenden de ruimte tussen de bomen gebruiken als plantvakken en met diverse planten inrichten en onderhouden.