Bloemmengsel zaaien in het Park AA-landen

Langs de Westerveldse AA liggen grote stukken groen. Ondanks dat het gebied al prachtig is, staan hier nog weinig (wilde) bloemen. Dit zou, naast dat het prachtig zal staan gedurende het jaar, ook een mooie verrijking kunnen zijn voor de flora en fauna in het park. 

Op steeds meer plekken in de wijk zien we bewoners zelf stukjes groen achter hun woning inzaaien. In samenwerking met de gemeente/Rova zouden we nog veel meer wilde bloemen kunnen zaaien op enkele gedeeltes in het park. 

Bijvoorbeeld de grasvelden grenzend aan het Volkerak, Puutbeek en Polbeek.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Reacties van de gemeente

Beste Neeltje, het gebied langs de Westerveldse AA en het Westerveldsebos zijn gebieden die wij zelf als gemeente in beheer en onderhoud houden en waar we geen bewonersinitiatief faciliteren. Uiteraard mogen bewoners meedenken over de invulling en dat hebben we hier ook gedaan. Er komen meer bloemen. Wanneer u op deze site een kijkje neemt bij andere initiatieven onder de tabs voorbereiding en uitvoering dan vindt u alle initiatieven die op dit moment worden uitgevoerd of al zijn uitgevoerd. Er is veel ruimte voor bewonersinitiatieven. Hierbij een link naar de groene kaart van Zwolle. Hierop staan de hoofd- en de wijkgroenstructuren aangegeven. In gebieden die niet in deze structuren vallen is groenadoptie mogelijk. Wellicht vindt u een plek in uw wijk waar het wel mogelijk is om een buurtinitiatief te starten. https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/groene-kaart. Wanneer u een gebied heeft gevonden in waar u een initiatief wil starten dan ga ik graag met u in gesprek.

Dit betekent dat we tegemoet komen aan jullie wens voor meer bloemen en dit zelf uitvoeren zodat het aansluit bij het beheer van het park. Zelf bloemen zaaien en/of bloembollen planten in dit (openbaar) gebied is niet wenselijk. Uiteraard juichen we het zaaien van bloemen en planten van bollen in eigen tuin van harte toe. Ook op die manier dragen jullie bij aan de biodiversiteit van het gebied.

Het park langs de Westerveldse Aa maakt deel uit van de belangrijkste groenstructuur (hoofd groenstructuur) in Zwolle. Het beheer van deze structuur ligt in de deskundige handen van de ROVA. We weten dat bij veel bewoners de wens leeft om meer bloemen in het park hebben. Op dit moment onderzoeken we waar we het park nog kunnen verrijken met bloemenweides. Deze bloemenweides staan mooi en dragen bij aan een grotere biodiversiteit. De zaden die we hiervoor gebruiken zijn met grote zorg samengesteld, biologisch en afgestemd op de ondergrond. Naast deze bloemenweides wordt het ecologische gras (2 keer per jaar maaien), sinds vorig jaar bijna een maand eerder gemaaid dan voorheen. Dit vroeger maaien heeft een gunstig effect op de ontwikkeling van meer bloemrijke kruiden in het gras. Daarnaast doen we een pilot in het park waar we nog meer gefaseerd maaien dan gebruikelijk is. Dit doen we vooral om het insectenleven te stimuleren.

Beste Iris, we hebben een poos geleden telefonisch contact gehad over het initiatief voor meer wilde bloemen in het park langs de Westerveldse AA . We hebben toen afgesproken dat ik bij de collega's van groen informeer naar de mogelijkheden en jullie hierover informeer. In het bericht hierna breng ik jullie op de hoogte.

Beste buurtbewoners, wij kunnen ons heel goed voorstellen dat jullie tussen het hoge gras graag wilde bloemen willen. Het is goed om te weten dat we als gemeente Zwolle ook bezig zijn met het in kaart brengen van locaties waar meer bloemen kunnen komen. Ik ga graag met jullie in gesprek om de mogelijk- en onmogelijkheden te bespreken en met jullie te delen. Binnenkort neem ik conract op met initiatiefnemer Iris en kunnen we wellicht iets (online) organiseren met andere belangstellenden.

Reacties

ik vond de reactie van de wijkbeheerder/ gemeente erg jammer. het gaat in deze niet alleen om bloemen planten/zaaien, maar ook om burgers meer bij hun wijk te betrekken. het westerveldse bos is erg groot. is er dan geen enkel klei stukje grond beschikbaar waar buurtbewoners gewoon iets zelf mogen bepalen. ik vind het een gemiste kans voor dit leuke burgerinitiatief.

Antwoord

Mooi! Meer bloemen, misschien ook natuurlijke vegetatie zoals stinzeplanten.

Antwoord

Wat een fantastisch idee! Hoe meer bloemen, hoe meer kleur, hoe liever!!! Alle ondersteuning waard. Wij doen mee!!

Antwoord

Wat een prachtig initiatief! Ik kan alleen maar voor zijn! Heel graag...

Antwoord

Goed initiatief, wij ondersteunen dit.

Antwoord

Goed idee, wij ondersteunen dit initiatief.

Antwoord

Een prima initiatief, bloemrijk en wijkverbindend

Antwoord

We kunnen met z'n allen onze wijk een stuk natuurlijker maken door de bloemen weer tevoorschijn te toveren

Antwoord

Super mooi idee, we zien dit ook graag achter ons huis komen

Antwoord

Top initiatief!

Antwoord

Helemaal leuk dit idee! Aantal jaren geleden heb ik eens stiekem wat tulpen gepland in de gemeentegrond. Sommigen komen nog elk jaar op. Zo leuk tussen het groen. Dus ik doe graag mee.

Antwoord

Helemaal leuk dit idee! Aantal jaren geleden heb ik eens stiekem wat tulpen gepland in de gemeentegrond. Sommigen komen nog elk jaar op. Zo leuk tussen het groen. Dus ik doe graag mee.

Antwoord

Helemaal leuk dit idee! Aantal jaren geleden heb ik eens stiekem wat tulpen gepland in de gemeentegrond. Sommigen komen nog elk jaar op. Zo leuk tussen het groen. Dus ik doe graag mee.

Antwoord

Een heel goed idee. De laatste jaren heb ik gezaaid in de wijk m.b.v. bloemenmengsels van Natuurmonumenten. Onder andere op plekken waar essen waren weggehaald bij de vijver aan de Grevelingen. De bloemen hebben mooi gebloeid. De tweejarige margrieten ook. Een jaar dus na het zaaien. Zo leuk om te zien. En bij het maaien in september zijn ze zelfs gespaard (al drie jaar)! Ook op andere plaatsen wel gedaan aan 'guerilla gardening'. Ook met zaad uit mijn eigen tuin. En het leuke is, dat het anderen ook opvalt.

Antwoord

Alleen maar voordelen. Ik zeg, doen!!!!!

Antwoord

Heel mooi idee🌸🌺🌷🍀🐝🦋🐞verrijking van de leefomgeving en de bloemen zijn goed voor de insekten

Antwoord

Als testgebied kan er achter het Volkerak een mooie strook met biodiversiteit aangelegd worden! Sterk initiatief

Antwoord

Een verrijking van de omgeving!

Antwoord

Toevoeging: het idee is om hier inheemse bloemen te laten groeien welke passen in de lokale flora en fauna.

Antwoord

Leuk en kleurrijk initiatief

Antwoord

Leuk en kleurrijk initiatief

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 28-01-2021