Boomtuintjes Praetoriusstraat

Bewoners van de Praetoriusstraat wilden hun pleintje wat meer groen en kleur geven. Dit hebben zij gedaan door de boomtuintjes op hun pleintje te beplanten. Deze worden door de bewoners zelf onderhouden.

Een boomtuin is een tuintje op het stukje grond aan de voet van een boom die in de verharding van een stoep of straat staat.  Wilt u een boomtuintje aanleggen? U hoeft dat niet te melden bij de gemeente als er geen beplanting in de boomspiegel staat. De grond blijft eigendom van de gemeente en zij kan besluiten de boomtuin op te ruimen in geval van overlast of verwaarlozing.

Zie voor meer informatie bijgaande link https://www.zwolle.nl/boomtuintje