Borders plaatsen in ons straatje (Nijenhuislaan)

N.a.v. regelmatige inrijden van busjes van bezorgdiensen etc in ons straatje dat eigenlijk niet bedoeld is om in te rijden hebben wij een verzoek gedaan bij het wijkplatform om deze af te sluiten d.m.v. een Amsterdammer paaltje.

Dit werd afgewezen om gevaarlijke situatie's te voorkomen, i.o.m. Marjolein Geurtsen (van het wijk platform) zijn wij als bewoners overeen gekomen om Borders te adopteren die aangelegd worden door de gemeente. wij zorgen dat deze beplant worden en onderhouden.

Wij zijn het wijkplatform hier zeer dankbaar voor om zodat we deze ergenis in samenwerking om konden zetten naar ieders tevredenheid.