Buurttuin Regentenstraat

Openbaar stukje groen ombouwen naar een gezellige ontmoetingsplek en waardevol groen/bloemen toevoegen