'De Openlucht Tuin' - Wipstrik Noord

*Aangepaste plan: 

Na verschillende opties doorgenomen om een plek te creëren voor ontmoeting, spelen en meer groen in onze buurt worden de plannen om een aantal parkeerplekken om te toveren tot buurttuin steeds concreter.* 

Een grote beweegreden hiervoor is om de kind vriendelijkheid en de uitstraling van de wijk een impuls te geven alsmede het creëren van een ontmoetingsplek voor jong en oud om het ‘buurtgevoel’ terug te brengen. Daarnaast mist er op dit moment vinden wij de huidige situatie onvoldoende.

Wij willen invulling geven aan de/een nieuwe ruimte om er een zit-plek neer te zetten en een aantal duurzame speeltoestellen. Waar kleine, maar ook wat grotere kinderen zich kunnen vermaken. Wij zijn ons er uiteraard van bewust dat dit een investering is en denken graag mee hoe we dit samen met overige welwillende buurtbewoners kunnen realiseren.

Wij zijn op zoek naar buren, wijkbewoners en andere betrokkenen die ons idee willen ondersteunen.

Heb jij aanvullingen of tips, mogelijkheid tot aanleveren van materialen, fondsen werven o.i.d. laat het ons weten.

En... vergeet niet deze actie te LIKEN !

Foto’s geven impressie van de wenselijke situatie.