groenplan Molenweg tussen Leliestraat-Anemoonstraat

Boomspiegels beplanten en verbreden en 3 plantenbakken aanbrengen. Zie bijgevoegd document.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers