Groter boomspiegels in Venestraat

In de Venestraat hebben we relatief brede stoepen en de huidige boomspiegels zijn ca 1 bij 1 meter. Hier zien wij kansen om voor meer groen te gaan. Wat zowel voor regenwaterafvoer als de gezondheid van de huidige bomen verbeterd.

We zien graag bij de bomen voorin, halverwege en bij de ondergrondse container de banden verwijderd en het vergroot.

Op de hoek tegenover de ondergrondse container zijn hierover al afspraken gemaakt met de gemeente. Voor een mooi symetrie in de straat is het mooi als aan de overzijde ook de boomspiegel meegenomen zou worden.

Verder staat het herplaatsen van een nieuwe boom bij het klimrke op de planning. Het zou mooi zijn om deze dus hetzelfde stramien (groter en zonder band) mee te nemen.

En we zijn uiteraard benieuwd naar de status van begin Venestraat, om bij trekken in de trant van het station (van 2 losse boomspiegels 1 groter maken, zonden banden of houten opzet randen + de tegenoverliggende boomspiegel vergroten en banden verwijderen).

We maken er als straat graag een mooie groene strook van. Leuk om te weten dat we in samenwerking werking met Delta Wonen ook een geveltuin van ca 15 meter hebben aangelegd. Zij waren ook zeer enthousiast over dit buurtinitiatief.