Hagenpreek Gerenbroek

De ‘hagenpreek Gerenbroek’ is een interkerkelijk initiatief van enkele enthousiaste bewoners in Gerenbroek om een openlucht viering te organiseren voor alle Gerenbroekers. Het lijkt ons mooi om in deze corona-tijd, waarin we meer op onszelf zijn aangewezen, als buurtgenoten de verbinding met elkaar te zoeken, ons te laten bemoedigen en God onze schepper te danken voor elkaar en onze mooie buurt.                         

We houden ons bij de viering aan de richtlijnen van de overheid (Veiligheidsregio IJsselland, 1,5 meter e.d.). De samenkomst wordt aangemeld bij de Gemeente Zwolle. Gastvrouwen en -heren in gele hesjes zorgen voor de ontvangst en houden het naleven van de richtlijnen in de gaten. Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid! 

Onze voorkeurslocatie is een open ruimte midden in onze buurt en daarvoor lijkt het park Gerenbroek tussen de Marshof en het Gerenpad het meest geschikt. De direct-aanwonenden worden geïnformeerd over deze openlucht viering. De viering gaat alleen door bij droog weer! Als je wilt zitten moet je zelf je kleedje of stoel meenemen.

De samenkomst biedt de gelegenheid elkaar te ontmoeten, kennis te maken met buurtgenoten en te luisteren naar een korte toespraak en muziek. Wij zijn blij dat enkele buurtbewoners uit onze buurt Gerenbroek hun gaven en talenten met ons willen delen.

Wij verzoeken u/jullie vriendelijk en dringend je vooraf aan te melden i.v.m. het maximale aantal bezoekers. Nadere info volgt.

Als gevolg van de aanscherping van de coronarichtlijnen door de landelijke overheid hebben de initiatiefnemers besloten de Hagenpreek Gerenbroek gepland op 30 augustus uit te stellen naar een latere datum. Waarschijnlijk voorjaar 2021!

Initiatiefnemer
willem bosch
Deelnemers
Derk Pullen
Reacties van de gemeente
Reacties
Derk Pullen

Mooi initiatief, dus! Hoop op ontmoeting, verbinding, bemoediging ... én wie weet een verrassend vervolg!

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 08-08-2020