Het Tussendoortje

Begin 2017 werd duidelijk dat bewoners van de Groenestraat en de Blokstraat behoefte hadden aan meer groen in hun buurt. Het doel was een vitale, leefbare en gezonde wijk. Voor het speelplein tussen de Blokstraat en Groenestraat was voor de meeste bewoners een doorn in het oog. Het stond bijvoorbeeld bekend als ‘stoeptegelpark’ en ‘kattenbakwoestijn’ en had uitzicht op metalen hekken, auto’s en kale muren.

Er kwam een inwonersinitiatief en in maart 2018 werd, met ondersteuning van gemeente Zwolle, een nieuwe, groene vormgeving voor de speelplek ontwikkeld; een zaaistrook, een schommel, een heuvel met een speelbuis en een klimboom. Op de parkeerplaatsen zijn elf Leilindes geplaatst. De borders zijn opnieuw aangelegd met biodiverse beplanting. Het speelplein is een groene ontmoetingsplaats geworden en hiermee ook aantrekkelijk voor insecten en vogels. De open verbinding met de speelplek en de parkeerplaatsen ligt tussen de Blokstraat en de Groenestraat en heeft daarom het de naam gekregen: ‘Het Tussendoortje’.”

Het onderhoud doen de bewoners grotendeels zelf. Bewoners van Het Tussendoortje hebben een stuk grond van de gemeente geadopteerd. Zij hebben afspraken met de gemeente gemaakt over de inrichting, het beheer en het onderhoud. De voorwaarden zijn opgenomen in een adoptieovereenkomst dat de bewoners hebben ondertekend.

www.zwolle.nl/adoptiegrond

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers