Initiatief geluidswal Middelweg

Bewoners hebben gezorgd dat er een geluidsscherm is gekomen aan de Middelweg. Door hun inzet kregen zij geld van het Wijkbudget.. Na het plaatsen hebben bewoners zelf de beplanting tegen het scherm aangebracht.