Innovatief ontwerp voor de grasstrook van de Celebesstraat

 

Dit idee is opgesteld op een gezellige zondagavond waarbij veel buren vanuit de Celebesstraat bij elkaar zijn gekomen (op gepaste afstand) om te kijken naar een oplossing voor de grasstrook die zich voor de Celebesstraat bevindt. Deze strook wordt moment door bijna iedereen ontweken omdat die alleen wordt gebruikt als uitlaatveldje. Ook hebben wij geconstateerd dat er geen speelmogelijkheid is voor kinderen in de buurt. 

De speelmogelijkheden die er nu in de buurt zijn, liggen een paar straten verderop.

Juist nu onze buurt steeds kinderrijker wordt vinden wij het allen belangrijk dat dit in ons deel ook aanwezig is.

 

Weinig bewoners van de straat hebben de mogelijkheid om hun fietsen in een schuur te zetten. Hierdoor worden fietsen op de stoep, voor de woning gezet. 

Dit belemmert de doorgang van het voetpad waardoor voetgangers, kinderwagens, rollators, rolstoelen regelmatig gebruik moeten maken van de weg.  Dit vinden wij niet wenselijk en zorgt voor irritatie.

 

Graag zouden wij in samenwerking met de gemeente aan bovenstaande punten wat willen doen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze buurt/straat en zijn het aanzicht van de Indische buurt.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Reacties van de gemeente

Ik wil je attenderen op het aanvragen van de NL Doet subsidie (max € 350) bij Oranjefonds. NL Doet is dit jaar op 11 en 12 maart 2022. De GroeneLoper Zwolle ondersteunt buurtinitiatieven bij het aanvragen van deze subsidie. Dat kan op maandag 10 januari  tussen 16-21u aan de Esdoornstraat 3. Je moet je vanwege corona vooraf aanmelden op: http://www.groeneloperzwolle.nl/nldoet/

De Groene Loper biedt dit jaar gratis struiken aan. Onder het motto ‘hapje voor jou, hapje voor mij’ is dit een combinatie van struiken waar buurtbewoners bessen van kunnen plukken en waar ook dieren van kunnen profiteren.

GROETEN, ILSE

Hoi initiatiefnemers en belangstellenden, Onlangs heb ik samen met Winnie en Anja de reacties van Burendag (25 sept jl) doorgenomen. Leuk om te horen dat de betrokkenheid bij dit initiatief groot is. 

De volgende stap is: een INRICHTINGSTEKENING maken. Zoveel mensen zoveel wensen, een ontwerper kan jullie helpen de mogelijkheden en de keuzes in beeld te brengen. Daarom bied ik aan om samen een ontwerper en bewoners die het leuk vinden, 1 of meerdere tekeningen/varianten te maken. Vervolgens kunnen jullie de ontwerp(en) voorleggen aan de bewoners van de Celebestraat. Belangrijk is dat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te denken en mee te doen. Ik geef aan Winnie een aantal data door waarop ontwerper Marjan en ik kunnen. Hopelijk zien we elkaar gauw, groeten Ilse  

Hoi Winnie, ik ben erg benieuwd wat de opbrengst van Burendag is. Zullen we elkaar volgende week bellen om vervolgafspraken te maken? Ik kom graag een keer met groenontwerper Andrea langs om in gesprek te gaan met de bewoners van de Celebesstraat. Zij kan de input van Burendag en de gesprekken die dan plaatsvinden gebruiken om een beplantingsplan te maken voor de gemeentelijke groenstrook (donkergroen op de tekening onder "bestanden"). Omdat jullie adoptiegebied onderdeel is van hoofdgroenstructuur hoort zij ook graag wat jullie plannen zijn en of zij jullie kan helpen bij het maken van een ontwerp. Groeten Ilse 

Wat leuk dat jullie nieuwe foto's op MijnWijk hebben gezet waarop te zien is hoe jullie met NL Doet samen jullie aan tijdelijke ontmoetingsplek werken. 

Dag geïnteresseerden! Ik heb vorige week een grote plattegrond naar de initiatiefnemers gebracht. Daarop staat de aanpassing die de gemeente/ROVA in de winter/voorjaar gaat uitvoeren. Daarmee ontstaat een grasveld aan de zijde van de Celebesstraat waaraan de buurt een eigen invulling kan geven. Langs het fietspad Meppelerstraatweg komt een 1m brede grasstrook voor het uitlaten van de honden. Onder "Bestanden" zien jullie de tekening T-011-116 van de gemeente. De initiatiefnemers gaan met Burendag 25sept in gesprek met geïnteresseerde buren van Celebesstraat. Wie wil meedoen/meedenken? Bezoek op burendag de picknickbank en geef aan wat je graag wilt. De toekomstige plek is voor alle bewoners van de Celebesstraat! Groeten Ilse

Dag Celebesstraat, wat mooi dat jullie de 4D-subsidie van de provincie is toegekend. Ik hoop dat we als gemeente snel een besluit hebben over de financiering van de groenaanpassingen. Dan kunnen jullie ook verder. Ik houd het vuurtje warm. Groeten Ilse

Ik wil je attenderen op het aanvragen van de Burendag subsidie (max € 350) bij Oranjefonds. Burendag is dit jaar op 24, 25 en 26 september 2021. De GroeneLoper Zwolle ondersteunt buurtinitiatieven bij het aanvragen van deze subsidie. Woensdag 23 juni tussen 16-20u is de inschrijving hiervoor. Je moet je vanwege corona vooraf aanmelden op: www.groeneloperzwolle.nl/burendag/ GROETEN, ILSE

Dag bewoners van Celebesstraat, in jullie plan is het grasveld een mooie mix van functies: spelen, ontmoeten en honden. Laat ook die laatste groep zich in deze tijdelijke variant (picknickbank) van jullie buurtinitiatief welkom voelen. Prima dat er rondom de picknickbank gevraagd wordt om honden daar niet te laten poepen. Het grasveld is een gedeelde ruimte en ook hondenbezitters zijn welkom om daar hun hond uit te laten. Groeten Ilse

Vandaag hebben Winnie en ik bijgepraat. Het realiseren van het concept-ontwerp onder "bestanden" kost behoorlijk wat geld. In mei weet ik meer over de financiële haalbaarheid van het ontwerp. Met Winnie heb ik afgesproken dat we elkaar in mei weer spreken. Hopelijk is er dan duidelijkheid over de financiën en kunnen jullie dan het buurtinitiatief verder uitwerken. Groeten Ilse

Dag Celebesstraat, jullie initiatief is op een grasveld achter de struiken langs de drukke Meppelerstraatweg. Voor een buurtinitiatief niet wenselijk. Want daardoor voelen jullie je minder verbonden met die plek. Jammer dat jullie niet uitkijken op een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar je ook het beheer en onderhoud van hebt als buurtinitiatief. Vandaar dat we een ontwerpje hebben gemaakt waarin een grasveldje komt op de plek wara nu struiken staan. Onder "Bestanden" zien jullie dit concept-ontwerp. Lichtgroene vlakken is gras en donkergroen is struiken. Uiteraard kost deze verandering in het groen geld. Bestaande potjes zijn niet toereikend. Ik ga verder op zoek naar budget en bespreek graag met jullie hoe jullie wel een stap kunnen zetten in jullie buurtinitiatief. @Winnie, zal ik binnenkort weer eens langs komen? Groeten Ilse

Hierbij een terugkoppeling van het locatiebezoek met Verkeer en Groen. Zij onderzoeken of de struiken richting de Meppelerstraatweg kunnen. Nu ligt het gras waar jullie graag zelf als buurt iets mee willen achter de struiken en langs een drukke weg. Dat lijkt niet logisch en ook onveilig voor de kids. Het kan even duren. Op 26 nov weet ik meer. @Winnie, Zullen wij de 27ste elkaar bellen? Groeten Ilse

Ik begrijp dat jullie ideeën met foto’s verder zijn uitgewerkt. Ik heb ze gezien en dat ziet er goed uit! @Winnie, Wil je het bestand toevoegen aan de bestanden van mijnwijk? Nadat mijn collega’s van verkeer en groen bij jullie in de straat zijn geweest (zie vorig bericht) neem in contact op welke vervolgstappen logisch zijn. Het is allemaal wat lastiger omdat we vanwege corona nu met maar twee personen buiten mogen zijn. Tot gauw, Ilse

Ik begrijp dat jullie ideeën met foto’s verder zijn uitgewerkt. Ik heb ze gezien en dat ziet er goed uit! @Winnie, Wil je het bestand toevoegen aan de bestanden van mijnwijk? Nadat mijn collega’s van verkeer en groen bij jullie in de straat zijn geweest (zie vorig bericht) neem in contact op welke vervolgstappen logisch zijn. Het is allemaal wat lastiger omdat we vanwege corona nu met maar twee personen buiten mogen zijn. Tot gauw, Ilse

Hoi Winnie en buren, ik wil je laten weten dat ik binnenkort met een verkeerskundige en groenontwerper bij jullie straat ga kijken. Dan bespreken we hoe jullie initiatief mogelijk is in een groene strook die onderdeel uitmaakt van de Zwolse hoofdgroenstructuur. Zijn jullie nog verder gekomen met een moodboard of inspiratiebord waarin jullie ideeen met foto’s duidelijk worden? Laten jullie mij weten wanneer jullie die gereed hebben? Dan maken we een afspraak om een vervolgstap te bespreken. Groeten Ilse

Beste Winnie, gisteren hebben we samen met jouw buren op straat gesproken over jullie ideeen voor de straat. Jullie hebben mij de handtekeningenlijst overhandigd. Met deze handtekenigen heb ik het aantal hartjes voor jullie idee opgeplust. De buurt is enthousiast. We hebben afgesproken dat ik kijk naar de "Groene Kaart". De kaart geeft aan dat jullie straat en de Meppelstraatweg onderdeel is van de hoofdgroenstructuur. Betekent dat het groen een bepaalde uitstraling heeft en we voor buurtinitiatieven in nauw overleg met een groenontwerper/-adviseur aan de slag gaan. Zodra ik mijn college gesproken heb neem ik contact met je op. Jullie maken een moodboard met foto's van internet die aangeven hoe jullie het speelplekje en ontmoetigsplekje + fietsenstalling voor jullie zien.

Beste Winnie, Wat fijn dat je actief meedenkt over de wijk! Om erachter te komen of meer mensen dit een goed idee vinden, is het belangrijk dat het initiatief voldoende ondersteuning krijgt. Spoor wijkgenoten via de "deel dit initiatief" knop aan om jouw initiatief te steunen door een hartje uit te delen op MijnWijk en ga eventueel op zoek naar mensen die willen deelnemen aan dit initiatief. Wil je meer weten hoe het daarna verder gaat, kijk dan op de pagina Ideeën https://mijnwijk.zwolle.nl/handleiding. We zien elkaar 17 September. Het zou mooi zijn als dan op MijnWijk meer hartjes/reacties of deelnemers bij dit initiatief staan. Succes! Met vriendelijke groeten, Ilse Bloemhof (wijkbeheerder stadsdeel oost)

Reacties

Het doel is om uiteindelijk een uitgewerkte tekening naar de gemeente te sturen waarin iedereen in de buurt het mee eens is. Niks staat nog vast. Marjan werkt vanuit een ontwerp, maar daarin kan nog heel veel veranderd worden. Het is voor ons ook belangrijk om hier goed naar te kijken en jullie inbreng te geven zodat het allemaal zo concreet mogelijk wordt. Met vriendelijke groet, Winnie Oud(nummer 14)

Antwoord

Beste Buren, Het ontwerpen voor de groenstrook is in volle gang. Via Ilse Bloemhof zijn we in contact gebracht met Marjan. Zij maakt maakt de ontwerpen voor onze groenstrook. Dit is nog in een beginfase. Er zijn 3 verschillende ‘grove’ ontwerpen gemaakt. De buren die bij de digitale vergadering aanwezig waren hebben hier hun inbreng over gegeven. Aan de hand daarvan zijn een weer een aantal nieuwe schetsen gemaakt. Deze zijn om te peilen of jullie je hierin kunnen vinden. Marjan heeft zich nu op 1 gedeelte van het veld geconcentreerd. Het moestuin gedeelte is hier nog niet in meegenomen. Dat zal waarschijnlijk aan de andere kant komen bij de picknicktafels. Als jullie dit ontwerp een goed uitgangspunt vinden dan zal ik dit aan Marjan doorgeven. Hebben jullie nog ideeën of aanmerkingen dan mag je dit aan mij doorgeven, dit zal ik weer terugkoppelen naar Marjan.

Antwoord

Ilse bedankt voor je tip. Had ik reeds gedaan. Was op de hoogte gesteld ivm eerdere aanvraag NL doet. Wij gunnen honden bezitters zeker hun rondje en stuk gras. Wat we als niet prettig ervaren is molest en agressie. Volgens mij heb je tevens als honden bezitter een opruim plicht. We zullen mensen er niet meer om vragen het poep veldje te gebruiken, zolang het plan niet dermate af is dat de scheidingen van het perceel afgebakend zijn. Dit om idd de rust te bewaren en mensen te laten wennen en straks te laten genieten voor mens en dier.

Antwoord

In samenwerking met de gemeente wordt hier binnenkort een speelveld gerealiseerd door de bewoners van de Celebesstraat. Deze wordt voor iedereen toegankelijk! Om dit te kunnen realiseren moet het veld poepvrij zijn. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Antwoord

Op 21 mei is er telefonisch overleg met Ilse geweest. N.a.v. het burenoverleg is er besloten dat we alvast een klein begin mogen gaan maken met onze grasstrook op zaterdag 29 mei (NLdoet). Vanuit de NLdoet subsidie hebben wij een picknicktafel & ondergrond aangeschaft. Op 29 mei hebben wij als de buurt & samen met vrijwilligers ,de handen uit de mouwen gestoken. Een aantal bosjes zijn verwijderd (op aanwijzing van de Rova) en een gedeelte van het grasveldje is afgezet zodat deze poep vrij wordt. Wat een geweldige inzet & positiviteit van de buurt en de vrijwilligers. Alle voordeuren stonden open, iedereen hielp elkaar. Hierdoor waren de gemarkeerde bosjes al veel eerder verwijderd dan vooraf gedacht. Als buurt hebben we de dag vol voldoening & gezelligheid met elkaar afgesloten. Bedankt allemaal! Door deze kleine aanpassing zien we de cohesie in de buurt al toenemen. Wij kijken uit naar de volgende stap!

Antwoord

Goedenavond lieve buren, Een tijdje geleden heb ik jullie uitleg gegeven over het nieuwe concept ontwerp van ons initiatief voor de groenstrook. In de laatste reactie van Ilse heb je kunnen lezen dat bestaande financiële potjes niet toereikend zijn voor ons plan. Op donderdag 9 april om 15:30 komt Ilse langs om ons op de hoogte te stellen van wat ze besproken heeft met haar collega’s van Groen & Verkeer. Gelukkig waren we allemaal enthousiast over het concept ontwerp, laten we hopen dat dit gaat lukken! Groetjes, Winnie

Antwoord

Ons Moodboard probeer ik op deze pagina te zetten bij: "bewerk informatie", maar bij het uploaden van het PDF-bestand geeft hij een foutmelding aan. Is er een andere mogelijkheid waarop ik ons Moodboard kan toevoegen aan onze pagina?

Antwoord

Op naar de uitvoering 😃

Antwoord
Gepromoveerd naar Voorbereiding op 18-09-2020

Ik denk dat dit een geweldig idee is het aangezicht zal er een stuk vrolijker en netter op worden. En voor de buurt perfect om elkaar wat beter te leren kennen. Er voor elk wat wils .

Antwoord

Leuk idee! Mooie plattegrond!

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 24-08-2020