Meer groen en speelgelegenheid

In overleg met een een aantal buren hebben we verschillende ideeën bedacht om het hofje aan de Mackayware wat te vergroenen en om de speelgelegenheid uit te breiden. Vanuit de van Maanenware is een initiatief om een speelbosje te maken van de bosschage naast het hofje. Vanuit de Mackayware zijn de volgende ideeën nog ontstaan:

- Extra speelgelegenheid creëren bij de speeltuin. We willen wat natuurlijke materialen gebruiken om de speelgelegenheid uit te breiden, vooral voor de jongere kinderen. We willen graag een aantal boomstammen over elkaar neerleggen. Daarnaast zitten we te denken aan een aantal stapstenen.

- Plaatsen van een picknickbank. We willen ongeveer op de plek waar nu een houten bankje staat een picknicktafel neerzetten. Het bankje verplaatsen we dan naar de andere kant van de speeltuin. De picknickbank moet ervoor zorgen dat buurtbewoners makkelijker samen kunnen komen. Daarnaast zorgt dit voor extra zitplekken voor de ouders van spelende kinderen.

- Vergroenen en insectenhotel. We hebben twee plekken uitgezocht waar we inheemse bloemen en planten soorten willen zaaien/planten. Dit om de biodiversiteit in de wijk te vergroten. Bij een van deze stukken willen we ook een insectenhotel plaatsen. Op de afbeelding in de bijlage zie je twee stukken rood gekleurd. Daar willen we graag vergroenen.