Natuurlijke speel- en ontmoetingsplek De groene Steentjes

Wie zijn wij?

Een paar maanden geleden is er in de buurtapp van de Groene Steentjeswijk een oproep gedaan door de buurtcommissie of er bewoners zijn die zich geroepen voelen om mee te denken over het verbeteren/vernieuwen van de speelvoorzieningen in de wijk. Hier hebben negen buren enthousiast op gereageerd en zijn hierna met kinderen samen gekomen in de huidige speeltuin. Tijdens deze samenkomst hebben we met elkaar gebrainstormd over de wensen voor de speelvoorzieningen in de wijk. Uit deze brainstormsessie kwam naar voren dat er een speeltuin aanwezig is voor oudere kinderen maar dat een speelvoorziening voor het jongere kind ontbreekt in de wijk. Ook missen we een ontmoetingsplek in de wijk waar we met jong en oud samen kunnen komen. Hiermee zijn we aan de slag gegaan. Tijdens een sessie met initiatievencoach Arjan Broer van provincie Overijssel hebben we onze ideeën verder uitgewerkt en concreet gemaakt.  

 

Wat

Ons idee voor de wijk is een natuurlijke speel- en ontmoetingsplek. Een speelnatuurplek voor de kleinste buurtbewoners. Het doel van de speelnatuur is om de kinderen te verbinden met de natuur om hierbij de ontwikkeling van de kinderen op natuurlijke wijze te stimuleren. Terwijl de kleinste buurtbewoners op ontdekkingstocht zijn kunnen andere buurtbewoners, jong en oud, elkaar ontmoeten op deze plek bij de picknicktafels. Hoe zien we dat concreet voor ons?

Twee picknicktafels, activiteiten met muziek, glijbaan, schommel aan boom, evenwicht pad met boomstronken, slingertouw aan boom, wilgenhuisje en een prullenbak. Voor de veiligheid een afbakening met een lage gevlochten wilgenschotten zodat de kleinste buurtbewoners veilig kunnen ontdekken zonder dat het zicht voor de automobilisten wordt verminderd. 

 

Waar

Iedereen die onze wijk in en uit gaat, gaat via de Amstel. De Amstel is de rode draad die onze wijk verbind. Aan de Amstel zijn veel groenstroken aanwezig. Wij zien kans om in één van deze groenstroken een speel- en ontmoetingsplek te creëren.

 

Wanneer

De wens is er om dit zo snel mogelijk te creëren maar we weten dat we afhankelijk zijn van veel factoren zoals de benodigde financiële middelen. Belangrijk voor ons is dat het idee uitgewerkt wordt in samenspraak met de buurt en de wijkregisseur.

 

Waarom

Tijdens de brainstormsessie bij de huidige speeltuin waren we allen enorm verbaasd hoeveel jonge gezinnen in deze wijk wonen. We kwamen tot de conclusie dat we allemaal behoefte hebben aan een plek waar wij elkaar kunnen ontmoeten en waar onze kinderen met elkaar kunnen spelen. Door deze plek te creëren hopen wij buurtbewoners van alle leeftijden meer met elkaar te verbinden. Een plek om elkaar in het echt te ontmoeten, en niet alleen digitaal in de buurtapp.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Reacties van de gemeente

Initiatiefnemers, wat mooi dat jullie een 'idee' hebben voor de buurt. Het is dus een 'idee', wat jullie zelf ook al aangeven. De invulling staat dus nog niet vast, de locatie en of het daadwerkelijk gaat gebeuren of niet. Ik heb met één van julie gesproken en ga eerst intern kijken of wij als gemeente op de voorgestelde plek een speelplaats kunnen en willen faciliteren. Dat staat dus helemaal los van of het er gaat komen of niet. Kort daarna lijkt het me goed om een fysieke bijeenkomst te organiseren, zodat iedereen zijn punten over het 'idee' kan inbrengen. Info daarover volgt!

Sommige mensen hebben veel reacties ten aanzien van dit idee gedeeld. Ik zou het op prijs stellen dat ik hen al eerder spreek. U kunt mailen naar r.jansen@zwolle.nl Ik zou graag persoonlijk een fysieke afspraak met u maken.

Vriendelijke groet,
Robert Jansen
wijkregisseur Stadsdeel Noord

Reacties

Ik heb de perfecte 'oplossing' (ik heb nog geen probleem kunnen ontdekken). Het beperkte aantal mensen dat een ontmoeting wil regelen haalt de tegels uit de tuin (asociaal om een klein kind te hebben en geen gras e.d., bovendien veel beter wat betreft de klimaatverandering). Met ontmoet elkaar om de beurten naar behoefte in een van de tuinen van de deelnemers. Ommuurde ruimte, veilig om de kinderen in de gaten te houden. En geen overlast voor de rest van de buurt. Misschien iets meer last voor de deelnemers, omdat ze zelf de spulletjes moeten opruimen, stoelen moeten klaarzetten en weghalen. Maar ja, om wiens kinderen gaat het eigenlijk?

Antwoord

Wat een fijn initiatief is dit! Ik kan het alleen maar waarderen dat dit vanuit een gemis in gang wordt gezet. Wij, een stel in de categorie 25-44 jaar met 2 kleine rustige kindjes, missen erg een plek waar ze eventjes na schooltijd samen buiten kunnen spelen wat niet op betonnen tegels is. Mochten er handen nodig zijn, meld ik me bij deze dan ook aan!

Antwoord

Achter de boaz kerk heb je een grasveld zand en een speeltuin, al jaren! de auto’s van bezoekers boaz kerk komen en gaan! Veiligheid nummer 1 voor de kinderen! En omwonenden!

Antwoord

Mijn overheid.nl staat van te voren wat er met je wijk gebeurd en gaat gebeuren ze sturen je een mail op mochten er veranderingen in de wijk komen waarvan we achteraf of helemaal niet op de hoogte worden gesteld! Vesteda die hier huizen verhuurd en de gemeente zijn hier de belanghebbenden en plegen overleg hoe en wat! En wat er met onze belastinggelden gebeurd want het word natuurlijk gedacht dat kan zo zijn hoeft niet dat daar uit betaald word terwijl we hier in de wijk alle voorzieningen al hebben tis natuurlijk prettiger dat men niet ver hoeft te lopen! Aan de andere kant bij het basketbalveld hebben ze ook groenstroken misschien een idee! Moeten die mensen die daar wonen ook prettig vinden! De allerkleinsten kunnen in eigen tuin met zandbak glijbaan en andere voorzieningen wil je elkaar ontmoeten maak je een afspraak en laat je de kinderen samen spelen achter de boazkerk genoeg ruimte.Onze kinderen speelden daar ook ze zijn nu volwassen!

Antwoord

Zo'n groot "diktaat" is er niet hoor Ilona. De noitficaties die je krijgt komen uit het "officiele traject" niet idee fase. Wat er wel is (maar dan moet je naar het omgevingsloket) is dat er regels en indeling mbt functionaliteiten zijn. Zie bijv https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/(documenten/gemeente//rechter-paneel:document/NL.IMRO.0193.BP15008-0004/regels)?regelsandere=regels,andere&geodocId=NL-IMRO-0193-BP15008-0004-1&locatie-stelsel=RD&locatie-x=203421&locatie-y=504425 voor de Amstel. Ga naar 'plekinfo en je ziet dat Amstel is als groen aangewezen. Onder groen valt bijv. "speelvoorzieningen" ondergeschikt aan groen zijn maaatschappelijke voorzieningen of bijv recreatief medegebruik.

Antwoord

De gemeente mag nadere eisen stellen, maar niet een besluit nemen tot tot strijdig gebruik (een seksinrichting mag bijv. niet ;-)) En dat is precies waarom ik zo doorvraag op wat behelst het idee/plan: speelvoorziening oke, maar recreatief medegebruik (waar ik ontmoetingsplek onder schaar) behoeft toch echt nadere afweging wegens de strikte formulering van ondergeschikt.

Antwoord

Ik heb dat geplaatst zodat men zelfstandig alles kan opzoeken vragen stellen gemeente etc wat daar voor nodig is! Ik heb al 16 jaar hier een kinderopvang de Amstel is bij mij naast de deur zou ideaal zijn zou je zeggen! Vanwege de verkeers veiligheid laat ik daar absoluut geen kinderen spelen de bal rolt op straat en kinderen gaan in hun spel op etc etc ik breng ze verderop achter de boazkerk veilig voor grote en kleine kinderen!Daar is het ook voor bedoeld! Uitbreiding voor de allerkleinsten dat was er vroeger, kippetje schommels ouders zetten daar tractors neer fietsjes steppen, kinderen gebruiken dat uit de buurt! En zetten dat netjes weer terug na gebruik! We moeten zuinig zijn op onze groenstroken!

Antwoord

Een super mooi plan! Ik denk dat de wijk groene steentjes steeds groter bezet wordt met mooie gezinnen. En een mooie speelplaats/ ontmoetingsplek zou zeker een mooie toevoeging zijn.

Antwoord

Ik weet niet zo goed hoe ik op het bericht van de wijkregisseur kan reageren (er staat geen antwoord knop onder). Maar laat het duidelijk zijn ik ga niet in op een verzoek tot een gesprek. Na de posts van gisteren gaat dit het formele traject in, met mogelijke aangifte van belediging en klacht richting de gemeente. Vanuit die gedachte wil ik alles schriftelijk op papier hebben.

Antwoord

Dag, u kunt mij mailen (r.jansen@zwolle.nl) of bellen naar 06-14694413 Vriendelijke groet, Robert

Antwoord

resend van de hier eerder aangehaalde mail voor de wijkregisseur zit in uw postbus.

Antwoord

Ik schrik een beetje van hoe sommige reageren. Je kan het met iets of iemand niet eens zijn. Maar mensen, kom op! Wees een beetje lief naar elkaar toe.

Antwoord

op wie doelt u? Ik heb respect voor elke mening maar zet daar wel mijn beeld tegenover. Ik gebruik geen beledigende woorden als azijndrinker, kinder hater en dat hoef ik mij ook niet te laten welgevallen. De algemene voorwaarden van deze site zijn er niets voor niets en ik de gemeente vragen om die te handhaven.

Antwoord

De heer posthumus heeft groot gelijk, er is geen ruimte voor een gezonde discussie beledigen hoort hier echt niet bij! En wat ik las er is geen toezicht voor de kleinsten dat moeten de ouders zelf doen! Je moet altijd toezicht houden op je eigen kinderen! Wij wonen hier gemiddeld 24 jaar en langer die reageren,onze kinderen zijn hier groot geworden en zijn nu zelf ouders brengen hun kinderen naar het aangewezen speeltuintje! Niemand misgund de kleinsten een fijne speelplek maar wel een veilige daar is iedereen het over eens! Achter de boaz kerk is daar meer dan genoeg ruimte voor toezicht moet jezelf voor zorgen! Wel even een paar meter lopen dat doet men graag voor je kinderen nietwaar?

Antwoord

Dank Ilona. De site beheerder heeft van mij een verzoek gekregen om binnen 24 uur een drietal posts die voor mij beledigend zijn weg te halen. Dit als een eerste stap van een traject tot (mogelijke) aangifte van belediging. Daarnaast heb ik de site beheerder verzocht om actief de algemene voorwaarden te gaan hanteren. De reactie van de site beheerder zal ook worden toegevoegd aan een mail naar de verantwoordelijke wethouder, alsmede de CDA-fractie die bij behandeling in de raad heeft aangegeven vanuit haar controlerende rol scherp toe te zien op de eerste spelregel dat elke Zwollenaar mee moet kunnen doen, maar ihb de belangen van de belanghebbende goed geborgd moeten zijn.

Antwoord

Goedendag allen, Als buurtbewoner (vlak bij de de plek waar de speeltuin voor de allerkleinste (lees 0 tot ± 4 jaar) moet komen), sta ik te kijken naar de reacties die geplaatst worden. Allereerst wil ik de initiatiefnemers bedanken dat ze zo veel tijd steken in een idee, die nog lang niet goedgekeurd is. 
Ik zal meerdere reacties onder elkaar zetten, aangezien je niet veel tekst tegelijk neer kan zetten. De onderstaande reacties komen puur van mij af en dus niet van bijvoorbeeld de initiatiefnemers. Mijn mening wordt hierbij aangegeven, niet die van de initiatiefnemers. Ik erger mij al een paar dagen over hoe dit idee binnen enkele dagen ineens zo populair is geworden op een naar mijn mening negatieve manier. Uiteraard is mijn verwachting dat er weer een negatieve reactie bij komt, maar het zij zo.

Antwoord

Ontmoetingsplek: Er mist in de wijk inderdaad speel gelegenheid voor de allerkleinste (0 - 4 jaar). Als je een plek creëert waar deze kunnen spelen, dan kunnen ouders plaatsnemen aan de voorgestelde picknicktafels als ontmoetingsplek. Zo zou ik de ontmoetingsplek zoals het beschreven wordt.

Antwoord

Locatie: De gekozen locatie snap ik helemaal (lekker onder de bomen), ja, ten kosten van voorjaarsbloemen. De kinderen moeten centraal staan bij een speeltuin, dus ook centraal in de wijk. Ja, er is vast plek aan de zijkant van de wijk, maar dat is al bestemd voor de oudere kinderen. Laat deze plek ook lekker voor de oudere kinderen (eventueel met uitbreiding). 

De huidige “verborgen” speeltuin is juist een plek om herrie te schoppen, stel is iemand die er wat van wil zeggen, dan kun je snel weg komen. 
Het ligt verstopt, er logt glas, peuken en weet ik veel wat nog meer. Ik laat mijn kind daar niet alleen spelen. Totaal geen toezicht. De locatie in het vernieuwde park. Daar heeft de gemeente er voor gekozen om een park te maken, niet een speeltuin te maken. Daarnaast gaat ook mijn kind daar niet spelen, er overnachten daar mensen en daar ligt niet alleen glas/peuken, maar ook 18+ restproducten.

Antwoord

Veiligheid: Ik begrijp heel goed dat er problemen zijn met de locatie ivm het verkeer. Ja, er wordt snel te hard gereden (je zit snel boven de 30km/h, ja ik ook). Nadeel is dat de weg de wijk in veel te breed is, hoe breder, hoe overzichtelijk, hoe overzichtelijk, hoe sneller je gaat rijden want je ziet voldoende. Mocht er iemand zicht geroepen voelen om te zorgen dat de snelheid de wijk uit komt (vooral het eerste stuk), klop aan bij de gemeente en ga je gang! Een drempel / vernauwing rond de inrit van de Spaarne zou een hoop oplossen. Al zou een smalle hoge irritante drempel in de straten de bestelbusjes moeten afremmen, dat zijn de in mijn ogen de ergste verkeersdeelnemers die te hard rijden en het gevaar leveren.

Antwoord

Er wordt gekozen voor een haag aan de kant van de weg (van boom tot boom). Dit hindert kinderen om de straat op te gaan. Hier is goed over nagedacht. Ook is deze haag vanaf de ingang van de wijk niet hinderend voor het zicht, je kunt vanaf daar al zien dat er kinderen spelen.

Antwoord

Muziek: Uiteraard snap ik dat er een discussie over muziek. Voor de allerkleinste (waar het idee van de speeltuin nog steeds voor is) kan ik mij niet voorstellen dat er dikke boxen geplaatst geplaatst waardoor de hele buurt wakker van zal liggen. Ik ga er vanuit dat er bedacht is om natuurproducten te gebruiken voor het maken van muziek, zoals bamboe waar je op kan slaan of zo. Ook dit idee, kan op verzoek uitgewerkt worden natuurlijk. Zoals ik lees, staat nog niks vast en is het een idee.

Antwoord

De vele negatieve reacties: Op het moment van typen zijn er 90 berichten geplaatst, 38 berichten zijn van de zelfde gebruiker. Over het algemeen zijn deze berichten negatief over het idee, maar de gebruiker is wil niet met de initiatiefnemers in gesprek te gaan, ipv plaats daar van worden er allemaal linkjes geplaatst die maar gelezen moeten worden (en moeten de initiatiefnemers maar publiekelijk het excuus aanbieden) en wordt het nu uitgebreid naar LinkedIn. Ik ben zeer teleurgesteld hoe deze gebruiker het voor elkaar krijgt om een idee welke voor de jonge kinderen, zonder besef van een mening zo de grond in boord. Wees een vent (zoals ze dat noemen) en ga in gesprek met de initiatiefnemers ipv blijvend de discussie aan te gaan wat niks oplevert en tot slot wees geen kinderhater van de wijk (zo komt dit nu over bij mij), laat de jongste kinderen (die hun mening nog niet kunnen uiten) ook plezier kunnen maken in de wijk, de wijk is aan het verjongen, niet aan het vergrijzen.

Antwoord

Tot slot: Het ik het volgende al gezegd? Ik wil de initiatiefnemers bedanken dat ze zo veel tijd steken in een idee, die nog lang niet goedgekeurd is. Ik hoop dat de wijk er uit komt en dat de jongste kinderen met plezier in de wijk kunnen spelen, op wat voor manier dan ook.! Ps: volgens mij zijn de flyers betaald door de initiatiefnemers, niet door geld van de gemeente.

Antwoord

Zal ik dan maar tegen de verwachting ingaan ? Op 1 post na vind ik uw reacties top, ben er niet altijd mee eens maar u verwoord de zaken goed en inhoudelijk. Wat u gedaan heeft is precies wat ik bedoel met inhoudelijk reageren. Het euvel mbt tekst dat u benoemd is voor mij net zo. Ik ga daarom onder uw posts een nadere reactie. Wellicht "strafpunten" voor mij omdat ik dan zoveel posts op mijn naam heb staan, dat moet dan maar.

Antwoord

Maar is het dan een ontmoetingsplek of een speelplek, dat maakt nog wat uit qua inrichting van de openbare ruimte.

Antwoord

Ik snap niet waarom het ten koste van de natuur moet gaan als er andere plekken zijn. U stelt dat er een plek bestemd is voor oudere kinderen, maar niets houd ons tegen om die plek voor ouderen aan te passen zodat ook de jongsten erbij kunnen. Terecht haalt u aan dat er veel rommel is. Mijn angst is dat die rommel straks ook in de wijkentree komt. Niemand zegt dat uw kind (in de 0-4 jaar leeftijd) daar alleen moet spelen het idee was toch de ouders ontmoeten elkaar en houden een oogje in het zeil? U heeft blijkbaar een glazen bol want weet u nu al zeker dat de (onwenselijke) situatie van nu er ook straks is als het park er is. Waarop is dat gebaseerd? Er zijn voorbeelden te over van en een =park en een speelgelegenheid in Zwolle (zie https://www.kidsproof.nl/zwolle/eropuit/natuur?ltclid=/page-2). Waar komt de stelligheid vandaan dat dit in het nieuwe park niet mogelijk is?

Antwoord

Top verwoord en dat is ook mijn grootste zorgpunt (naast lawaaioverlast). Ik ben het helemaal eens met dat het harde rijden aangepakt moet worden, maar doe dat eerst voordat je ook 1 kind laat spelen dichtbij zo'n onveilige situatie. Ik geloof niet zo in de voorgestelde omheining: die moet onderhouden worden, kan kapot gaan en voor je het weet gebeurt wat niemand wil: een kind komt in aanraking met verkeer. Veiligheid eerst, dan de leuke dingen.

Antwoord

Dat klopt, zeker in het begin, maar ik kijk verder in de tijd: die haag kan kapot gaan, heeft onderhouwd nodig en belemmerd potentieel het zicht op wat binnen die omheining gebeurt, dit punt komt terug in een reactie verder op.

Antwoord

Ik kan me dat wel voorstellen, de herrie die volwassenen soms maken met radio's keihard aan in de tuin is een veeg voorteken. Het is bovendien een stapeling. Er zijn in deze wijk hoog sensitieve mensen die het geroesemoes van de A28 net aankunnen en dan komt dit er nog eens bij. We moeten een oplossing zien te vinden waarbij ook aan die mensen wordt gedacht en dan denk ik toch echt aan een andere locatie. En op een avond ligt het kroost in bed, de ouders uitgeput van het ontmoeten en toezicht houden op de bank, verweg van de direkte entree. En dan ziet de jeugd twee mooie picknicktafelfs, daar gan ze gebruiken van maken, een pilsje en muziekje sterke verhalen op schreeuw toon naar elkaar: je zult het vast herkennen. De mensen in de direkte omging moeten er maar mee dealen want er is weinig tot geen politie en de ouders zijn om toezicht te houden geven niet thuis. Is dat eerlijk tegenover de bewoners direkt aan de Amstel?

Antwoord

Ja ik post veel want deze wijk en het hanza! project gaat mij aan het hart. Als je nu niet reageert dan komt straks de opmerking: had dan eerder gereageerd. U hoeft de linkjes niet te lezen, maar ik heb ze toegevoegd als onderbouwing van mijn aangehaalde punten. Dat ik niet in mondelinge discussie ga heb ik toegelicht. Openheid is voor mij een groot goed. En ook voor de opstellers van Hanza! en om dan nu maar in het oude patroon van mondeling spreken zodat niemand weet wat er precies gezegd is is makkelijk te voorkomen door hier de discussie te voeren. De opmerking over kinderhater is voor uw reken ing, maar is voor mij beledigend. Ik neem daarovern nader contact op de eigenaar van de site.

Antwoord

Dan nog het punt van verjongen. Ik weet niet precies wat uw definitie is, maar als ik kijk nar de cbs cijfers vanAA-landen zuid,dan is er voor 0-14 (cbs heeft geen uitsplitsing van 0-4) een vrijwel constante lijn van 327 en is in 2023 zelfs met 14 gedald t.ov. 2022. De lijn voor 45-63 is dalend, de lijn voor 65 en ouder is vlak. De leeftijd die styerk toeneemt is 25-44. Bedoeld u dat met verjongen? Ik dacht het ging om de jonge kinderen een speelplek te bieden, niet om de ouders te laten spelen. Nogmaals als u anderer cijfers heeft dan hoor ik die graag, maar de populatie van 0-14 is vrijwel constant. Het argument van groei snap ik daarom niet zo goed.

Antwoord

Wat zonde dat er zo geschopt wordt tegen een super leuk initiatief om voor de kleine kindjes een speellocatie te realiseren. Onnodige discussies van volwassen mensen waardoor de allerkleinsten de dupe worden.. echt teleurstellend. Ik vind het een heel mooi plan, op welke locatie deze dan ook maar MAG komen! Keep on going!

Antwoord

Waarom is dit een onnodige discussie? De gemeente probeert een nieuwe participatie aanpak uit en er wordt vervolgens niet aan de onderliggende spelregels gehouden. De mensen die reageren met een kritische blik (en in mijn ogen terechte argumenten) worden weggezet als vijandig. Als er wordt gevraagd om een inhoudelijke reactie dan komt die niet. Waarom mag daar geen discussie over zijn? Moeten belanghebbende dan maar hun mond houden terwijl zij te maken krijgen met mogelijke overlast? Bij particeren hoort ook een belangen afweging, zeker als er mogelijk sprake is van zinnig en zunnig inzetten van belastinggeld. En is geld besteden aan dit plan echt zinnig en zunnig als er op korte afstand andere mogelijkheden/initiatieven zijn?

Antwoord

Dit heeft niks meer met kritisch te maken maar is gewoon overal tegenaanschoppen. Nogmaals, de kleinste hummeltjes zijn hier de dupe van maar klaarblijkelijk laat dat u koud. Inhoudelijk is er genoeg antwoord gegeven en is men zelfs na al uw tergend vermoeiende berichten nog steeds bereid geweest met u in gesprek te gaan. Dat is ook open staan voor andermans meningen. Maar daar wil u niet aan meewerken, waar is de bereidwillendheid van uw kant? Overlast van kleine kinderen kan ik echt niet inkomen dus vind ik dat ook een argument van niks. Ik ga het hierbij laten want de discussie zal wel blijven aangezien elk bericht een negatieve reactie van u kan verwachten. Voor de mensen die voor dit initiatief hun tijd en energie vrijmaken zeg ik chapeau, jullie handelen goed en ik maar ook mijn dochtertje zijn benieuwd naar de mooie 'groene' speel- en ontmoetingsplek!

Antwoord

Dat is uw mening. Ik geef heel duidelijk aan dat een basis voor discussie ontbreekt, gezien de reactie van deelnemers. Waarom zou ik in moeten gaan op een aanbod tot communicatie terwijl er ook verdachtmakingen worden geuit? Een zuiver en zorgvuldig proces waarbij ieders belang telt is waar ik voor sta. Niet alleen het idee telt, maar ook het proces en de weg er naar toe (zie eerder aangehaalde passage bij de diverse rollen). Ik hoop toch dat u dat ook onderschrijft. En kleine kinderen kunnen krijsen (is nu eenmaal zo), maar het initiatief gaat ook uit van muziek maken en dat is een heel ander verhaal. Daar mag ik als belanghebbende echt wat van vinden.

Antwoord

Goedemorgen Ik heb met Angela vegelin een gesprek gehad! Ze vond het ook een beter idee dat een kippetje voor de allerkleinsten schommel etc hoort bij de bestaande speeltuin die we nu hebben ze vond het ook geen goed idee dat kinderspeeltuin naast een drukke weg komt. Verkeers veiligheid! Als het op die manier gerealiseerd kan worden denk ik dat iedereen zich daar in kan vinden nietwaar? Picknick tafels kunnen daar waarschijnlijk met toestemming gemeente etc gerealiseerd worden! Wat betreft uitlatingen van mensen die er niet mee eens zijn of denigrerende opmerkingen leveren kunnen misschien een cursus communicatie volgen of hoe men in alle fatsoen met mensen omgaat en zich gedraagd! Helaas moeten mensen op een dusdanige manier reageren omdat hun referentie kader dit met zich meebrengt geen idee! Laten we het op een beschaafde manier benaderen want anders is een gesprek direct gedoemd dat zou zonde zijn! Wanneer men iets wil bereiken is respect en gedrag een meetellende factor!

Antwoord

Wat blijft dan van het originele idee over? Muziek maken? Nee dank U. Ook de deelnemers kunnen een les in communicatie gebruiken hoor met asl pregnant voorbeeld dat een deelnemer het heeft over azijn drinken. En ik verzet me echt tegen de framing dat mensen hier vijandig reageren en niet respectvol zijn. Als men zich niet aan de afgesproken rolinvulling houd dat kan dat wellicht hard overkomen maar dat is wel de afspraak die onder Hanza! ligt.

Antwoord

ik heb dit initiatief ook op linked-in aangehaald bij een post over Hanza! van de verantwoordelijke wethouder. Als dit de nieuwe participatie aanpak wordt, dan moet je niet raar staan kijken dat mensen afscheid nemen van participatie, geen vertrouwen meer in de gemeente en politici hebben.

Antwoord

Super leuk idee en zeker een verbetering voor de buurt!!! Super jammer dat er iemand is die vast heeeel gelukkig is en super veel azijn drinkt! Hoop dat niet ten koste gaat van.

Antwoord

Is vast weer olie op het vuur voor onze buurtgenoot! Topper!!

Antwoord

Algemene voorwaarden van deze site gelezen?: In de discussies reageren we beleefd. We gebruiken geen scheldwoorden en discussiëren met elkaar alleen over het betreffende initiatief, project. De gemeente heeft altijd het recht om reacties te verwijderen, of deelnemers die zich niet aan de regels houden tijdelijk of definitief te blokkeren.

Antwoord

Ilona vd Meijden fijn dat wij elkaar gesproken hebben en dat aan beide kanten nu meer duidelijkheid is. Ook bedankt voor de input die u gegeven heeft en betreft de locatie zullen wij zeker gaan kijken naar andere mogelijkheden. Het was een fijn gesprek. R.A. Posthumus ik zou graag ook met u persoonlijk in contact willen komen, hoe kan ik u bereiken?

Antwoord

Ik sta op dit moment niet open voor een dergelijk gesprek. De verdachtmaking van mensen hier moet stoppen. Ik zou zeggen bied eerst publiekelijk uw excuses aan, lees dit artikel (https://heartstate.nl/open-communicatie/) over wat open communicatie betekent en geef dan aan welke les u daaruit leert en hoe dat in de toekomst anders zal gaan. Wellicht is er dan basis vioor een gesprek.

Antwoord

En beantwoord hier in het openbaar de gestelde vragen of geef een inhoudelijke reactie op de zorgpunten van mensen. Dat is werk dat in de openbaarheid kan en moet en niet via bilateraaltjes. Ik heb de rollen van Hanza extensief toegelicht, ik mis een reflectie van u/andere deelnemers hierop.

Antwoord

Ilona vd Meijden fijn dat wij elkaar gesproken hebben en dat aan beide kanten nu meer duidelijkheid is. Ook bedankt voor de input die u gegeven heeft en betreft de locatie zullen wij zeker gaan kijken naar andere mogelijkheden. Het was een fijn gesprek. R.A. Posthumus ik zou graag ook met u persoonlijk in contact willen komen, hoe kan ik u bereiken?

Antwoord

Ja geweldig idee ! Met steeds meer jonge kinderen in de wijk is dit echt wat er nog mist 👌. Ook goede plek, goede sociale controle en het fleurt de strook ook leuk op. Ik ben voor

Antwoord

We hebben alle voorzieningen die nodig zijn voor de kinderen! Voetbal veld basketbal speeltuin mooi groen in onze wijk gezelligheid! Wil je mensen ontmoeten is daar ruimte voor! Bankjes zijn daar ook aanwezig en prullenbakken op de toegewezen plekken nietwaar. Dus wil je elkaar ontmoeten spreek je af bij de speeltuin etc etc! Dus veel speel plezier! Voor de kinderen is er zoveel mogelijk van de groenstroken afblijven! Misschien mag je het kopen gewoon voorstel doen aan de gemeente zou ook een optie zijn!

Antwoord

Dus is het verstandig de gemeente waarvoor de groenstrook die altijd goed verzorgd werd en wij blij mee zijn. Ingelicht word en daar nauwkeurig word op toegezien wat de plannen zijn van enkele bewoners die de groenstrook willen toe-eigenen voor eigen doeleinden! Gemeenschaps geld is volgens mij daar niet voor bedoeld! Ze kunnen bv het speeltuintje achter de boaz kerk verfraaien nietwaar? Tis wel 50 meter verder op lopen. Misschien pendelbus om daar te komen? We hebben hier genoeg ontmoetingsplaatsen bv speeltuin achter de boaz kerk! Zit bankje prullenbak in een fijne veilige omgeving zonder denderende auto’s omheen en vrachtwagens! Rova etc etc Amstel is een doorgaande hoofd in de wijk het idee al om daar je kind te laten spelen gevaarlijk gewoonweg! En geen hoofdverkeer bij het speeltuintje achter de boaz kerk! Dus deze info zou de gemeente blij mee zijn hoe hier gedacht word! En wat de plannen zijn en of die uitvoerbaar worden verklaard door de gemeente!

Antwoord

Het wordt tijd dat er ingegrepen wordt (door gemeente of wijkregisseur). Uit de Hanza aanpak: "De Zwolse participatieaanpak Hanza! is daarom niet vrijblijvend. Als Hanza! tijdens een proces onvoldoende zorgvuldig wordt toegepast, dan zal de gemeente de initiatiefnemer vragen om (een deel van) het proces opnieuw uit te voeren. Van die mogelijkheid kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt als het belang van de deelnemers aan een proces in het geding is.

Antwoord

Goedemiddag We zijn totaal niet blij met nog een speeltuintje aan de Amstel verkeers veiligheid achter de boaz kerk is er 1 groot grasveld om tafels op te zetten wel de buurt en toestemming van de gemeente krijgen en vragen! Je kan eigendom van de gemeente niet zomaar toe-eigenen daar is toestemming voor nodig alles word bekeken! Er moet via de gemeente die eigenaar van de grond is toestemming gegeven worden dat gaan we natuurlijk uitdrukkelijk op nazien en toezien het kan niet zijn dat mensen zomaar iets gaan uitvoeren omdat ze daar zin in hebben! De gemeente Zwolle kijkt daar heel goed naar ze hebben op een gegeven ogenblik een autoband aan de tak van een boom gehangen de boa kwam erbij en het moest direct verwijderd worden ook zoiets zoiets doe je niet zomaar andermans eigendommen ( gemeente) vernielen daar waren ze echt niet blij mee! Wat een idee trouwens ook een ontmoetingsplek

Antwoord

Eens en de initiatiefnemers zouden dit ook moeten weten. Cfm spelregeles van de Hanza aanpak (https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=zwolle&id=100904910) moet er bij de allereerste stap een omgevingsanalyse zijn waarin de rol van de gemeente en de belanghebbende wordt beschreven. Waar is die omgevingsanalyse? De initiatiefnemer moet open en eerlijk communiceren en relevante informatie openbaar maken. De initiatiefnemer moet er naar streven dat alle verschillende belangen en inhoudelijke standpunten in beeld zijn. Waar is dat overzicht? De initiatiefnemer moet niet alleen zenden: Het gesprek staat centraal: dat betekent dat de initiatiefnemer niet alleen zendt, maar dat alle deelnemers actief naar elkaar luisteren en doorvragen. Dat laatste proberen mensen hier te doen, maar de kritische geluiden worden niet van antwoord voorzien, alleen maar "zal worden meegenomen". Dat is mijn ogen zenden.

Antwoord

Ik heb maar een mail aan de wijkregiseur gestuurd: Op de website mijnwijk.nl kun je niet aangeven of je een idee slecht vindt, alleeen maar een hartje voor + grote balk voor ondersteunen. Dat is niet zoals het moet werken, op deze manier wordt het ondersteunen van een idee voorgetrokken en krijgen tegenstanders geen eerlijke kans. Dit speelt met name bij het idee van een speeltuin in de AA-landen. Er wordt doorgedramd, en hoe bewoners ook reageren er komt maar geen inhoudelijke reactie van de initiatiefnemers. Er wordt zelfs gesteld: "Wij kunnen ook nog niet inhoudelijke aanpassingen gaan doen etc. Omdat we eerst in gesprek moeten met de wijk regisseur in dit gesprek nemen we alle bezwaren en feedback mee. Met deze reden kunnen we ook nog niet inhoudelijk reageren omdat het maar een opstapje is naar hopelijk een uitwerking waar iedereen zich in kan vinden." waarop is dat gebaseerd? Wat is uw rol dan als wijk regisseur? +vervolg

Antwoord

vervolg: Ook wordt door een van de initiatiefnemers gesteld: Om hier verwijten, opmerkingen en berichten te plaatsen op de manier hoe dat nu gedaan wordt vinden wij not done en wij distantiëren ons bij deze ook van die manier van communiceren. Wij stellen voor om na contact met de wijkreggiseur samen te komen met de mensen in onderstaande berichten bezwaar maken of andere ideeën hebben en iedereen op een respectvolle manier de ruimte te geven zijn/haar mening te delen. Wij voeren namelijk deze gesprekken liever face to face dan via een schermpje. Is het vet gearceerde hierboven onderdeel van uw taak? Wat doet u met berichten van de initiatiefnemers waarin mensen verdacht worden gemaakt dat ze niet respectvol zouden reageren? Wat zijn de criteria die worden gehanteerd om een nadere beslissing te nemen?

Antwoord

Verder nog even gekeken wat de rol van de initiatiefnemer is (zie https://www.zwolle.nl/hanza-de-rollen-van-de-deelnemers): Binnen de spelregel dat de initiatiefnemer ervoor zorgt dat alle Zwollenaren kunnen meedoen, ligt er een extra zware verantwoordelijkheid om belanghebbenden te betrekken en hun inbreng serieus te nemen. Er staat alle Zwollenaren. Neem degenen die tegen zijn dan ook serieus en kom met een inhoudelijke reactie.

Antwoord

en bij de deelnemersrol (zelfde website): Deelnemers erkennen dat binnen hun groep de daadwerkelijk belanghebbenden van een initiatief een belangrijke plek innemen. Bij een initiatief met een negatieve impact op de omgeving, wordt er extra waarde aan hun inbreng gehecht. Een belanghebbende is iemand op wie het initiatief mogelijk een directe impact heeft, bijvoorbeeld omdat een initiatief voor een Zwollenaar vanuit de eigen woning (grondeigenaren, gebouweigenaren en/of huurders) hoorbaar, zichtbaar, voelbaar of ruikbaar is; Dus hoe wordt de extra waarde aan de inbreng van tegenstanders ingevuld? Dat is m.i. niet zeggen "uw reactie wordt meegenomen"| . Er rust een plicht om duidelijk aan te geven dat belanghebbenden hier overlast van vinden en naar hen geluisterd moet worden.

Antwoord

Dit initiatief staat onder de noemer "Ontmoeten" daar horen activiteiten bij als: "Bij de categorie Ontmoeten moet je denken aan een burendag, het regelen van een buurtkamer waar bewoners activiteiten organiseren, een Kinderstraatspeeldag of een initiatief om de eenzaamheid in de buurt tegen te gaan." Dat zijn zaken die zeer beperkt zijn in de tijd. Dit idee heeft het over structurele voorzieningen zoals bij de catogorie "sporten en reacreatie" is omschreven: De categorie Sporten en Recreatie is bedoeld voor alle ideeën die gaan over de voorzieningen zoals speeltuinen, beweegroutes en hondenspeelweides. Waarom is de categorie niet juist ingevuld?

Antwoord

De gemeente is ingelicht de wijkregiseur etc etc mensen die het er niet of wel mee eens zijn moeten goed ingelicht en geïnformeerd worden! Eerst doen en proberen te regelen dat is omgekeerde wereld eerst in alle fatsoen bespreken en een oplossing voor vind voor zover dat mogelijk is!

Antwoord

Dat verwoord je mooi Ilona. Alleen waar blijft de reactie van gemeente/wijkregisseur? Ik hoop dat de wthouder ook reactirs op haar linked-in post leest en actie onderneemt.

Antwoord

Er is achter de boaz kerk een speeltuin daar kan je tafels neerzetten! Muziek zorgt voor overlast je kan je aanmelden bij een muziek of gymvereniging daar zijn ook de aangewezen plaatsen voor! Door veel op het gras te lopen bankjes neerzetten word het daar een rommeltje! Ik heb het gevoel dat sommige mensen geen zin hebben even een paar meter te lopen naar het speeltuintje achter de boazkerk. En voor kleine kinderen is het heel gevaarlijk langs de weg een speelplaats op te zetten ivm de verkeersveiligheid! Overal in onze wijk zijn er al aangewezen plekken om te spelen! Wil je echt uitleven heb je in Zwolle monkey town je koopt een kaartje en leef je uit! Heel slecht idee kinderspeelplaatz langs een doorgaande weg!

Antwoord

Ik had het niet beter kunnen verwoorden Ilona. Een wijkregisseur zal dit argument zwaar moeten meetellen imho.

Antwoord

Heel erg leuk idee! Zeker een gemis in de wijk, waar steeds meer jonge gezinnen komen wonen! Laat het plan maar snel tot uitvoer komen.

Antwoord

Maar waarom dan op de voorgestelde locatie? Er wordt niet negatief gereageerd op het idee an sich, maar (terecht) op de geplande locatie.

Antwoord

Omdat u vooral degene bent die negatief reageert. Ga in gesprek met de initiatief nemers in plaats van achter uw toetsenbord te blijven zitten. Ik zie alleen maar negatieve reacties vanuit u maar open in gesprek gaan lukt u niet. Jammer!

Antwoord

Dat gesprek kan prima publiekelijk plaatsvinden hier op deze site. En waarom zou ik in gesprek moeten gaan als men zich distantieert van verdere communicatie, beschuldigingen uit zonder ze te onderbouwen? En wat is er precies negatief aan als ik de gemaakte rolafspraken (met onderbouwing) aanhaal? It takes two to tango en deze tekst ("wij distantiëren ons bij deze ook van die manier van communiceren. Wij stellen voor om na contact met de wijkreggiseur samen te komen met de mensen in onderstaande berichten bezwaar maken of andere ideeën hebben en iedereen op een respectvolle manier de ruimte te geven zijn/haar mening te delen. "is niet uitnodigend zeker als bij voortduring niet op de inhoud wordt ingegaan?

Antwoord

Ik, als oma van 8 kleinkinderen, vind het een super idee. Het voetbal- en basketbalveld is niets voor kleine kinderen. En overlast zul je, denk ik, eerder in het nieuwe parkje krijgen ipv op de voorgestelde plek.

Antwoord

Er wordt voorgesteld om daar in de buurt een voorziening *naast* te creeeren, dat is een stuk veiliger dan het huidige voorstel. Overlast komt wel zeker in de wijkentree met dit voorgestelde idee: kinderen maken nu eenmaal lawaai en als er ook nog een ontmoetingsplek van wordt gemaakt dan is overlast vrijwel zeker.

Antwoord

De eerste stap was een brainstorm sessie over alle input die wij hebben ontvangen en op basis daarvan een plan te maken. LET OP! Dit plan is puur gemaakt omdat we ergens moeten beginnen, locatie, speelvoorzieningen etc zijn opties/mogelijkheden. Wij houden ons juist niet helemaal vast aan dit plan omdat wij met ons allen fijn in deze mooie wijk willen wonen en input van ook andere bewoners van harte welkom is en wij hier zeker voor open staan. Wij betreuren het wel ten zeerste dat er zo “vijandig” gereageerd wordt, er persoonlijke verwijten worden gemaakt, aannames worden gedaan en er bepaald taalgebruik wordt gebruikt wat onnodig is en niet respectvol is. Daarom geven wij ook in de tekst aan dat het belangrijk voor ons is dat het idee uitgewerkt wordt in samenspraak met de buurt en de wijkregisseur. Wij wonen hier met ons allen in deze wijk en iedereen heeft andere wensen maar laten wij wel respectvol naar elkaar blijven.

Antwoord

De tweede stap was het idee/plan plaatsen op mijn wijk om in contact te komen met de wijkreggisseur en de gemeente maar ook te polsen hoe andere bewoners hier in staan. Ook het flyeren hoort hierbij. De flyers zijn vanuit ons gekomen en staat volledig los van de buurtcommissie. Wij kunnen ook nog niet inhoudelijke aanpassingen gaan doen etc. Omdat we eerst in gesprek moeten met de wijk regisseur in dit gesprek nemen we alle bezwaren en feedback mee. Met deze reden kunnen we ook nog niet inhoudelijk reageren omdat het maar een opstapje is naar hopelijk een uitwerking waar iedereen zich in kan vinden.

Antwoord

Waarom wordt er dan niethoudelijk naar de reacties gekeken? Waarom niet dezelfde functionaliteit maar dan 100 meter verder. Er wordt niet vijandig gereageerd, er worden geen persoonlijke vewijten gemaakt. Er wordt gereageerd op wat er wordt geschreven. En dat gebeurt zeer respectvol gezien het 'doordrammen'. En klip en klaar taalgebruik is nodig omdat er geen inhoudelijke reactie komt. En nu weer willen doordrammen met de wijkregisseur. Het wordt tijd dat degenen die tegen dit plan in deze vorm zijn ook maar eens met de wijkregisseur gaan praten.

Antwoord

Eh er wordt door enkelen een plan gemaakt en dat kan niet aangepast worden omdat er gesproken moet worden met de wijkregisseur? Wie gelooft dat? Natuurlijk kunnen de bedenkers zelf een plan aanpassen. Pas het plan aan en dan als je iets hebt waar geen consternatie over is praat dan met de wijkregisseur.

Antwoord

waar komt het geld voor de flyers vandaan?

Antwoord

Er wordt niet vijandig gereageerd. Mensen zijn het gewoon niet eens met het plan. En de initiatiefnemer heeft een bijzondere verantwoordelijkheid om met die kritische geluiden om te gaan (zie rol beschrijving Hanza aanpak). Als je aan een dergelijk traject begint, dan comitteer je je mi ook aan de daar beschreven rollen. Ik zie daar bitter weinig van terug. Wel verdachtmakingen als vijandig, niet respectvol en de wijkregisseur wordt ingeschakeld voor een rol die niet aan hem/haar is toebedeeld. De wijkregisseur kan de zorgvuldigheid van het proces bewaken; De wijkmanager kan constateren dat partijen in een proces er bij een Go / No Go moment niet goed met elkaar uitkomen en kan meedenken over een oplossing of aanbieden dat de gemeente een bemiddelende rol speelt. Dat is een heel andere rol dan "idee uitwerken in samenspraak met de wijkregisseur"

Antwoord

Beste buurtbewoners, Een aantal maand geleden zijn wij na een oproep in de buurtapp met een aantal bewoners samen gekomen om te polsen wat de behoefte zijn in de wijk mbt speelvoorzieningen voor de kinderen in de wijk. Er zijn inderdaad speelvoorzieningen maar voor de wat oudere kinderen. Er zijn veel jonge gezinnen in de wijk komen wonen in de afgelopen jaren en daaruit blijkt dat er speelvoorzieningen worden gemist voor de allerkleinsten. Daar zijn wij mee aan de slag gegaan en hebben een plan bedacht op basis van input wat wij hebben gekregen. Wij hebben hierbij hulp gekregen van een initiatieven coach omdat wij de juiste paden willen bewandelen en dit soort situaties willen voorkomen! Deze coach heeft ons alleen geholpen met welke paden te bewandelen en die beoordeeld dus niet of dit plan überhaupt tot uitwerking komt, voor een initiatieven coach worden verder ook geen kosten in rekening gebracht.

Antwoord

Om hier verwijten, opmerkingen en berichten te plaatsen op de manier hoe dat nu gedaan wordt vinden wij not done en wij distantiëren ons bij deze ook van die manier van communiceren. Wij stellen voor om na contact met de wijkreggiseur samen te komen met de mensen in onderstaande berichten bezwaar maken of andere ideeën hebben en iedereen op een respectvolle manier de ruimte te geven zijn/haar mening te delen. Wij voeren namelijk deze gesprekken liever face to face dan via een schermpje. Mvg de speeltuin groep

Antwoord

Wie bedoel je precies Angela? Ik laat me niet wegzetten alsof ik niet respectvol reageer.

Antwoord

Dag allen, Allereerst complimenten aan een ieder die überhaupt vrijwillig zo goed bezig is voor de buurt. Jammer dat er soms “bijna” persoonlijk word gereageerd. Vind het een super initiatief als vader van een bijna 1jarige dochter. De ingang van onze “groene” natuurlijke wijk is zeker mooi zoals eigenlijk iedereen ook aangeeft. Daarom ben ik ook zo blij met dit initiatief. Met hout en natuurlijke materialen. Mijn mening is namelijk dat de huidige speeltuin niet heel overzichtelijk en uitnodigend is en een beetje is weggestopt. En dit is idd vuilnis en rommel gevoelig. De plek van het huidige plan vind ik persoonlijk juist fijn en wil best een vuilnisbak adopteren zodat dit netjes blijft en word bijgehouden. Op een zichtbare plek zoals nu gepland heb je ook veel meer sociale controle dat het netjes blijft. En mochten hier toch meer gehangen worden zijn we daar volgens mij als buurt ook bij en mede verantwoordelijk voor het aanspreken op gedrag. Dus ik ben 100% voor!

Antwoord

Ook krijgen we een fantastische Schie Bos. Alleen vind ik dit voor kinderen tot 4 jaar zeker niet de beste overzichtelijk plek om te spelen. Als Jantje daar aan het spelen is, ziet Pietje dat natuurlijk niet. Zien spelen, doet een ander ook doen spelen. Dus vandaar ook mijn 100% positive stem. Groeten Pim

Antwoord

Altijd goed dat er buurt initiatieven worden genomen om de buurt te verbeteren. Ik zou dit initiatief niet op deze locatie doen. En ik ben van mening dat dit initiatief overbodig is. Er wordt op dit moment gewerkt aan de herinrichting van het park nog geen 500 meter van dit initiatief. De ideale plek om je kinderen te laten kennismaken met de natuur. Daarnaast ligt de plek aan de in- en uitweg van de wijk. Dus veel verkeer wat de wijk in en uit rijdt. Dus wat mijn part geen veilige plek. En tot slot is nog geen 300 meter van deze plek achter de Zaan een zandbak met klimrekken, voetbalveldje en bankjes om op te zitten. In mijn beleving is dit initiatief op basis wat er al in de buurt is, namelijk een park wat nu opgeknapt wordt en in juli klaar is en meerdere speellocatie op kleine afstand van dit initiatief overbodig en geen goed gebruik van het gemeenschapsgeld.

Antwoord

Geheel eens Pieter. Wat mij verbaasd is dat men blijft vasthouden aan deze plek (ondanks de vele terechte bezwaren) en niet serieus/inhoudelijk reageerd op de voorgestelde andere plekken.

Antwoord

Helemaal mee eens!

Antwoord

Werkelijk het slechtste, bijna debiele, voorstel ooit!! Er komt al een nieuw parkje aan het einde van de wijk (er wordt nu aan gewerkt). Wanneer je kinderen "wilt verbinden" met de natuur: waar zou je dan de meeste natuur tegen komen? Op een groenstrook of in het park? Houd het aanzicht van de buurt bij het binnenkomen in tact en blijf daar aub met de vingers af. Het is relatief rustig in onze wijk (iets waar iedereen wel van geniet) daar hoort geen muziek en kindergeschreeuw bij. Wanneer je met je kinderen de natuur in wilt, moet je honderd meter verder lopen en ik vermoed dat daar het probleem ligt.

Antwoord

So true Bonne. Het lijkt wel of het wijkbelang van rust en fraai groen moet en zal opgeofferd worden voor lawaai mogelijk afval en groen belemmering. mEn er wordt maar niet gereageerd op waarom 100 meter verder lopen een probleem is.

Antwoord

Goedemorgen Wij wonen heerlijk rustig ontmoetingsplekken trekt ook andere mensen aan bier drinken sigaretje roken we wonen aan grote wegen daar komt van alles langs en ziet onze wijk straks als een ontmoetingsplek waar we niet op zitten wachten je trekt allerlei mensen aan die wat anders in gedachten hebben de veiligheid van onze wijk word minder! We hebben een speeltuin basketbal veldje en voetbal veldje heel fijn bankjes zijn er al bij het basketbal veldje! De bomen het gras en voorjaar bloemen en de rust in de wijk is heerlijk om hier te wonen! Dus er is genoeg in onze wijk te doen de bolder plekken om elkaar als je wilt te ontmoeten met koffie voor ieder wat wils mooi groen bloemen planten mooie aangelegde paden! Dit is een veilige wijk! Ook voor de kinderen! Het is hier heel fijn wonen!

Antwoord

Inderdaad Ilona en laten we dat zo houden!

Antwoord

Hallo allemaal, Ik ben degene die destijds de oproep in de buurtapp heb geplaatst en vind het geweldig om te zien dat er een groepje mensen hier serieus en weloverwogen mee aan de slag is gegaan 👍 Ik zie verschillende reacties met goede punten, maar wil ook het volgende benadrukken, wat hierboven ook in de tekst wordt genoemd: "Twee picknicktafels, activiteiten met muziek, glijbaan, schommel aan boom, evenwicht pad met boomstronken, slingertouw aan boom, wilgenhuisje en een prullenbak. Voor de veiligheid een afbakening met een lage gevlochten wilgenschotten zodat de kleinste buurtbewoners veilig kunnen ontdekken zonder dat het zicht voor de automobilisten wordt verminderd". Het gaat dus niet om een grote speeltuin, het gaat om iets kleins voor de kleintjes in de wijk, iets wat ik vroeger voor mijn meiden heb gemist. Daarbij een zitplaats en prullenbak. Evt zou er misschien ook tzt iets in het nieuwe Schiebospark kunnen komen 😊

Antwoord

Beste Annatine, De strekking van het plan had ik al begrepen, vandaar ook mijn eerdere reactie dat ik daar totaal niet blij van wordt.

Antwoord

Ik had dit niet zo begrepen, maar ik ben het volledig met je eens Betsy. Dit is een onzalig plan aan het worden en gaat meer en meer lijken op iemand die in de jeugd iets gemist heeft en nu alsnog wil realiseren. Probeer aub het eigen belang te scheiden van het wijk belang Annatine: mensen willen rust en geen aanpassing van de entree. En stop aub met het verpsreiden van folders in de brioevenbussen die daar niet omgevraagd hebben.

Antwoord

De meningen zijn zoals wij zien verdeeld en zoals al eerder aangegeven. Mocht dit plan tot uitvoering komen dan zullen we de punten zeker meenemen en willen wij graag met u in gesprek! Laten we aub wegblijven van opmerkingen maken naar mensen persoonlijk, die kwetsend kunnen zijn en respectvol naar elkaar blijven.

Antwoord

Beste Angela, Het wordt mij er niet duidelijker op: eerst is het ‘een idee’, maar er (b)lijkt al wel gemeenschapsgeld aan besteed te worden: ‘ Tijdens een sessie met initiatievencoach Arjan Broer van provincie Overijssel hebben we onze ideeën verder uitgewerkt en concreet gemaakt’ en nu je opmerking : ‘Mocht dit plan tot uitvoering komen dan zullen we de punten zeker meenemen en willen wij graag met u in gesprek’. Ik weet niet of en welke criteria gehanteerd gaan worden om tot een beslissing te komen, maar als een plan op zoveel weerstand stuit van medebewoners, dan verwacht ik dat de initiatiefnemers zo wijs zijn om dit onzalige en volstrekt overbodige plan af te blazen. Alle respect voor initiatieven maar dan wel graag i.o.m en met respect voor ideeën van iedereen.

Antwoord

Beste Betsy, Ik heb een reactie gegeven namens onze hele groep. De website gooit de berichten een beetje door elkaar maar hopelijk is het zo duidelijk en spreken we elkaar mocht het überhaupt zo ver komen. Fijne avond!

Antwoord

Beste Angela, Dank voor je uitleg tot zover. Jij ook een fijne avond en vervolg van het weekend gewenst.

Antwoord

Ja het blinkt allemaal niet uit in transparantie, maar ik denk niet dat het plan zal worden afgeblazen er is teveel drang om vanuit het eigen gelijk door te willengaan. Vaak is een idee net als een kind, je bent teveel persoonlijk gebonden om breder te kunnen kijken.

Antwoord

Betsy zegt terecht: wees zo wijs en blaas en onzalige/overbodige plan af. Waarom hier niet serieus naar luisteren?

Antwoord

Goed idee, leuk ! Lekker centraal in de wijk aan de Amstel. Top !

Antwoord

Ik denk dat het een goed initiatief is, als ouder van een jong kind hebben we iets gemist voor onze kinderen en ook een plek voor ouders om elkaar te ontmoeten. Er zijn veel gebieden in de buurt waar dit kan worden gerealiseerd. Steun het idee volledig. Ik hoop dat dit zo zal zijn spoedig geëxecuteerd.

Antwoord

Top initiatief! Leuk om een extra functie toe te voegen aan het stuk grasveld en ik zie geen probleem qua afval want dat kunnen wij als buurtbewoners zelf in de gaten houden en zo af en toe wat afval in een prullenbak gooien. Speelplek voor de 1-4 jarige kindjes mist nog wel en daarom super leuk als dit er komt. Daarnaast ontstaat er zo ook meer contact onderling tussen gezinnen in de wijk. En dit bevordert de sociale cohesie. Dus ik zou zeggen waarom niet!

Antwoord

Tsja en als de buurtbewoners nu eens 'vergeten' om het afval op te ruimen? Gebeurt vaak hoor. Beter is om geen afval te maken.

Antwoord

Langs de Amstel lijkt mij niet zo’n goed idee. Ik zie nu, op de huidige speeltuinplek, ongelooflijk veel rommel , vooral veel peuken, liggen. Ook regelmatig glas. Er is geen prullenbak. Dat wordt langs de Amstel, waar nu prachtige grasvelden zijn, een rommeltje.

Antwoord

Bedankt voor uw feedback en eerlijkheid. Het is een plan en niets staat vast maar mochten wij de plannen tot uitvoering mogen brengen, dan nemen we deze punten daar zeker in mee.

Antwoord

Ik denk dat je gelijk gaat krijgen Rita. Beter om dit plan niet door te zetten.

Antwoord

Als er nog niets vast staat, dan kun je toch ook gewoon stoppen met dit idee Angela. En waarom krijgt iedere reactie hetzelfde bericht ipv op de inhoud in te gaan?

Antwoord

Dus omdat een paar mensen niet begrijpen waar de wens voor een speelplek voor de jongste kinderen vandaan komt, moeten de mensen die het wel zien zitten en die de behoefte wel hebben er maar mee stoppen? Ik dacht dat inmiddels wel duidelijk was dat het een plan is, dat er nog niets definitiefs is en dat alle feedback meegenomen gaat worden. Steeds je eigen mening herhalen en doen alsof de enige logische stap is om nu te stoppen is niet echt behulpzaam.

Antwoord

De huidige speeltuin zit ‘verstopt’ en dit nodig juist uit om te hangen. Langs de amstel is veel sociale controle en dat nodigt minder uit om te hangen. Ik ben ook heel blij wat de gemeente aan het doen is met stuk park aan het eind van de wijk, ik hoop dat door het park toegankelijker te maken dat ook hier meer sociale controle komt, want na alles wat daar de afgelopen jaren gebeurt is durf ik mijn kinderen daar niet alleen te laten spelen. De wijk begint steeds meer te leven voor mijn gevoel, heel mooi 🤩

Antwoord

Een ontmoetingsplek met muziek enzo vind ik persoonlijk niet nodig. Een speeltuin voor de kids prima. Maar niet bij de ingang van de wijk. Zo zonde van het groen, de bloemen en bomen. Doe het tegen het "parkje" of in het parkje. Dat word nu mooier gemaakt. Vast wel ruimte voor kids.

Antwoord

Bedankt voor uw feedback en eerlijkheid. Het is een plan en niets staat vast maar mochten wij de plannen tot uitvoering mogen brengen, dan nemen we deze punten daar zeker in mee.

Antwoord

Geheel eens.

Antwoord

Een glijbaan in een grasbult zonder trappetje lijkt me heel leuk bij ons in de wijk, dat is voor de allerkleinsten al leuk om te doen. De bezwaren over de plek en de krokussen snap ik wel. Misschien net 1 veldje verder de wijk in of op een ander plekje in de groene steentjes? Dit kan natuurlijk nog heroverwogen worden. Ik hoop dat er zo'n plekje komt in onze wijk, ik vind het een erg gezellig idee!

Antwoord

Bedankt voor uw reactie. Goede punten en betreft de locatie kan dat zeker heroverwogen worden.

Antwoord

Dus het plan wordt aangepast voordat het naar de wijkregisseur gaat?

Antwoord