Ontwikkeling Voedselbos / Groene Corridor

Ontwikkeling Voedselbos / Groene Corridor in de Schoolmeesterssteeg en doorlopend op het plein van de Posthoornsebredehoek

Aanleiding

We hebben de wens dit gebied op (creatieve en kunstzinnige wijze) te gaan vergroenen samen met de buurt. De buurt heeft een divers karakter: Van sociale woningbouw tot koopwoning, van ondernemingen en winkels tot opvanghuis ‘de Bres’. 

Dit bos nodigt uit tot onderlinge contacten, kennismaking, (letterlijk en figuurlijk) kruisbestuiving en samenwerking. Een buurtonderzoek heeft uitgewezen dat iedereen dit plan omarmt. Op burendag, 24 september, zullen er veel buurtbewoners bereid zijn medewerking te verlenen aan

De steeg is een toegangspoort naar het centrum. Vele bezoekers van de stad lopen door deze steeg. Het is de eerste indruk van Zwolle. Door op kunstzinnige wijze deze groene corridor aan te planten en creatief en kunstzinnig in te richten wordt deze aanblik totaal anders. Het geeft een gastvrije uitstraling en bevordert het leefklimaat in de buurt.

De gemeente geeft aan te willen vergroenen en heeft als speerpunten de stad creatiever, experimentelen en kunstzinniger te maken. Dit project past hier naadloos in en kan als pilot gebruikt worden voor andere gebiedsontwikkeling.

Probleemstelling:

Vergroening in steden is noodzakelijk om hittestress tegen te gaan en voor de afwatering. Momenteel is de steeg en dit voetgangersgebied onaantrekkelijk. De ‘versteningen’ houdt warmte vast en is niet uitnodigend. Er groeit heel veel onkruid tussen de stenen, wat een troosteloze aanblik geeft. De speelplek is minimaal en er missen stenen. Gevolg is dat mensen fietsen plaatsen en afval lozen. Bovendien is er geen tot weinig sociale cohesie in de buurt.

Gewenste Situatie:

Een welkome groene entree van de stad. Een fijn gebied om te spelen en even te gaan zitten. Een mogelijkheid hebben om een sociale cohesie tot stand te brengen en samenwerkingen op te zoeken en aan te gaan.

Oplossing 

Een voedselbos aangelegd met bewoners met meanderende paadjes door het groen. Bankjes van gerecyclede bankdelen gemaakt door kunstenaars. Ruimte voor kunstige beelden en een creatieve speelplek. Bewoners kunnen allemaal meedoen met de realisatie van dit plan. Sociale cohesie bereiken door gezamenlijke creatieve (buurt) evenementen te organiseren zoals bv. een appeltaartencontest of samen tuinieren.

Eventuele samenwerkingen met lokale horeca om het fruit een (lokale) afzetmarkt te geven zijn welkom

Als pilot project een experiment te zijn op het gebied van vergroening in combinatie met sociale cohesie en kunst in binnenstedelijk gebied.

Ons idee is om gefaseerd te werk te gaan. Mede gezien wij het eerste bedrag al hebben ontvangen van het Oranjefonds. 

We hopen tevens dat de gemeente een bijdrage kan leveren in de vorm van aanleg van de eerste 2 perken en deze plantklaar kunnen maken door de perken van tuinaarde te kunnen voorzien. 

We zouden graag een aantal bodembedekkers uit het perk gebruiken als bodembedekkers voor de aan te planten perken. Tijdens de burendag willen we een pad creëren tussen de hoge berkenbomen door.  Alleen de begroeiing die in de weg staat van het pad halen we uit het perk om te hergebruiken. De ruimte die vrijkomt zal het paadje tussen de berkenbomen worden.

Stenen die over zijn van de perken kunnen dan na de Burendag gebruikt worden voor de aanleg van het paadje tussen de berken door. Wij hopen hierbij op hulp van de gemeente met de aanleg hiervan.

Wij zorgen tijdens stap 1 voor de fruitbomen, de aanplant, de mankracht, de gezelligheid en de cohesie in de buurt. Tevens zijn wij gedreven alle vervolgstappen te ontwikkelen en aan te gaan.