Realisatie Stadshager Bos

Het Stadshager Bos: een bos van en voor bewoners. Om te wandelen, te spelen, je hond uit te laten en meer.

Het is een nieuwe naam maar het bos is niet nieuw: tussen 100 en 500 na Chr. heeft er in Stadshagen een dicht moerasbos gestaan. Hierna verdween het bos in een zoetwatermeer. Restanten van dit bos zijn in mei 2000 ontdekt bij bouwwerkzaamheden aan de rand van de Milligerplas.

Al enige tijd zijn buurtbewoners samen bezig om in samenwerking met bewoners, de Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Landschap Overijssel te komen tot een plan en plek voor het Stadshager Bos. Bedoeling is om dat bewoners bepalen en dat het bos van en voor toekomstige generaties is. Van en voor de toekomst. Doe je mee?

Zie deze mooie video van RTV Oost over het Stadshager Bos: https://www.rtvoost.nl/nieuws/335319/Komt-er-een-groot-bos-in-de-wijk-Stadshagen

In het conceptplan voor het Stadshager Bos denken we aan een viertrapsraket: 

  1. 1. Stop zaden en noten in de grond in je eigen tuin en kweek kleine boompjes op waarmee we samen de basis vormen van het Stadshager Bos
  2. 2. Vergroening van jouw straat en buurstraten met bijvoorbeeld geveltuinen, groendaken, boom aanplant, adoptiegroen, regenwaterafkoppeling, etc. 
  3. 3. Aanplant van bomen op locaties waar dat kan: in parken, langs randen van de wijk, etc. 
  4. 4. Aanplant van een groot bos met inheemse, niet-inheems en voedselbomen

Elke stap in de viertrapsraket is de opmaat naar de volgende stap. Op deze manier maken we snel onze leefomgeving mooier en klimaatbestendiger, kunnen we veel mensen erbij betrekken, vergroenen we zowel eigen grond/woning als die van de gemeente én helpen we samen de biodiversiteit herstellen. 

Volg dit bewonersinitiatief ook op Facebook: https://www.facebook.com/stadshagerbos

Initiatiefnemer

Deelnemers

Reacties van de gemeente

Hallo Spencer,

Kun je misschien weer eens een update geven over het Stadshagerbos. Volgens mij is er genoeg te vertellen, al is dat ruimer dan het Stadshagerbos. We kunnen het idee ook archiveren tot wanneer het bos concreter wordt. Misschien een idee om een initiatief aan te maken voor de groenplannen die voorvloeien uit de groep Stadshagerbos. Laat maar even weten wat handig is.

Hartelijke groet,
Marjolein Geurtsen

Hallo Spencer, Onlangs hebben wij met jou gesproken, dat was een leuk en interessant gesprek! Het is nu zaak om de mogelijkheden verder te onderzoeken, dit doen wij samen met de provincie Overijssel. Omdat dit om een groter initiatief gaat en eigenlijk geen buurtinitiatief meer is, leggen wij jouw plan neer bij ons team Ruimtelijke Initiatieven. Dit komt doordat het bestemmingsplan voor jouw plan moet worden aangepast en omdat het om een groot gebied gaat waar niet alleen de gemeente Zwolle over beslist. Mijn communicatie met jou via dit platform stopt dan ook. Het lijkt mij wel goed om het initiatief op Mijn Wijk te laten staan zodat jij zelf bewoners op de hoogte kan houden van eventuele vervolgstappen. Zo blijft het proces voor iedereen transparant. Ik wens je veel succes! Met vriendelijke groet, Marjolein

Hallo Spencer, Onlangs hebben wij met jou gesproken, dat was een leuk en interessant gesprek! Het is nu zaak om de mogelijkheden verder te onderzoeken, dit doen wij samen met de provincie Overijssel. Omdat dit om een groter initiatief gaat en eigenlijk geen buurtinitiatief meer is, leggen wij jouw plan neer bij ons team Ruimtelijke Initiatieven. Dit komt doordat het bestemmingsplan voor jouw plan moet worden aangepast en omdat het om een groot gebied gaat waar niet alleen de gemeente Zwolle over beslist. Mijn communicatie met jou via dit platform stopt dan ook. Het lijkt mij wel goed om het initiatief op Mijn Wijk te laten staan zodat jij zelf bewoners op de hoogte kan houden van eventuele vervolgstappen. Zo blijft het proces voor iedereen transparant. Ik wens je veel succes! Met vriendelijke groet, Marjolein

Hallo Spencer, wauw wat een enthousiasme bij bewoners! We hebben inmiddels voor eind oktober een afspraak met je ingepland om het initiatief verder te bespreken. Leuk! Groetjes Marjolein

Hallo Spencer, Leuk initiatief! Mooi om via dit platform draagvlak te creeren. Dus probeer medestanders te vinden die middels een hartje aangeven dat ze dit een geweldig plan vinden! Of juist nog meer deelnemers. Je kunt deze pagina ook makkelijk delen op social media, zie hierboven. Ik ben benieuwd! Met vriendelijke groet, Marjolein Geurtsen

Reacties

3. Met ondersteuning van de provincie heeft er een natuuratelier plaatsgevonden waar met initiatiefnemer, enkele betrokkenen bij het initiatief, gemeente en provincie is nagedacht over het type bos dat het zou moeten zijn (nog los van locaties). Het ging dan vooral om het inventariseren van wensen en de sfeer die het bos moet hebben. De uitkomst van dit natuuratelier kun je hier zien: https://heptalogos.com/EenbosvoorStadshagen%20natuuratelier%2021sep21.pdf. Er is destijds afgesproken een tweede natuuratelier te organiseren waarin de bouwstenen voor het bos worden vastgelegd. Het tweede natuuratelier laat nog op zich wachten. Streven van de initiatiefnemer is om dit voor de zomervakantie te laten plaatsvinden.

Antwoord

Wow, dankjewel, Sander! Helder en duidelijk.

Antwoord

2. Er is gestart met het uitgeven, planten en verzorgen van bomen in de wijk die later verplaatst kunnen worden naar het Stadshager Bos. Recent zijn in samenwerking met Urgenda, Meerbomen.nu en Straatboer nog 2.700 boompjes en struikjes in Stadshagen uitgegeven. Wat ik nog niet begreep is dat het de bedoeling is dat de huidige bomen later zullen worden verplaatst naar het Stadshager Bos. Daardoor snap ik ook beter hoe het planten van bomen in de wijk een stap zijn naar het toekomstige bos.

Antwoord

Meer info (3x): 1. Naar aanleiding van het initiatief (Stadshager Bos) heeft een gesprek plaatsgevonden met gemeente en provincie over kansen en beperkingen van locaties rondom Stadshagen en de waarde die zij zien in een dergelijk bos (bijv. aansluiting bij gemeentelijke Omgevingsvisie en de Bossenstrategie van de provincie). Men ziet meerwaarde in een bos. Er loopt binnen de gemeente een onderzoek naar de toekomst van enkele locaties rondom de wijk Stadshagen. Initiatiefnemer Spencer is hierbij betrokken. Er wordt gewerkt met diverse scenario’s waarbij wordt gekeken hoe dit initiatief een plek zou kunnen krijgen. Er zijn nog veel onzekerheden omdat dit ook samenhangt met de wensen van diverse grondeigenaren. Bedoeling is dat er voor de zomervakantie met initiatiefnemer, betrokken organisaties in deze gebieden en omwonenden gesproken wordt over de scenario’s. Duidelijk moet worden in hoeverre een initiatief voor een bos een plek kan krijgen in deze scenario’s.

Antwoord

Ik denk dat dit bij een heel mooi idee blijft, de gemeente heeft er volgens mij geen baat bij. Anders was er onder tussenwel een plekje aangewezen.

Antwoord

We zijn volop bezig om samen met de gemeente tot een locatie te komen. De gemeente maakt snelheid, voor ons als bewonersteam is het aanpoten om dat bij te houden. Ter info: er wordt gewerkt aan een omgevingsvisie en daar is het Stadshager Bos onderdeel van. De eerste paar honderd bomen staan al in de wijk en in diverse straten. Verder werken we aan een ecohub in de Tippe waar we gaan opkweken en waar een planten/bomenasiel komt, we werken aan vergroening van het Twistvlietpark en we werken aan vergroening van een hele rij straten. Op 21 mei tijdens de initiatievenroute in Stadshagen kun je kijken wat er allemaal gebeurd. We staan dan in het Twistvlietpark en in de Krijtenbergstraat. En helpen kan ook als je het proces wil versnellen, mail ons daarvoor op info@stadshagerbos.nl

Antwoord

Ik denk dat Erik-Jan op het daadwerkelijke bos doelt. Dus niet bomen hier en daar in de wijk, maar een bos. Is dat van de baan? Of wordt daar de locatie voor gezocht?

Antwoord

Daar doelde ik ind op.

Antwoord

Daar doelde ik ind op.

Antwoord

We zijn in gesprek met de gemeente over locaties.Omdat een bos er voor lange tijd (hopelijk altijd) is zo'n plek niet snel aangewezen. We zijn en blijven in gesprek en hebben goede hoop.In de tussentijd doen we allerlei zaken om de hoeveelheid bomen/groen in de wijk toe te laten nemen. Zo hebben we laatst maar liefst 2700 boompjes/struikjes uitgedeeld in Stadshagen. Dit was een reddingsactie vanuit Meerbomen.nu. Zie voor meer info onze Facebookpagina.Grtz!

Antwoord

We zijn in gesprek met de gemeente over locaties.Omdat een bos er voor lange tijd (hopelijk altijd) is zo'n plek niet snel aangewezen. We zijn en blijven in gesprek en hebben goede hoop.In de tussentijd doen we allerlei zaken om de hoeveelheid bomen/groen in de wijk toe te laten nemen. Zo hebben we laatst maar liefst 2700 boompjes/struikjes uitgedeeld in Stadshagen. Dit was een reddingsactie vanuit Meerbomen.nu. Zie voor meer info onze Facebookpagina.Grtz!

Antwoord

Daar wordt volop aan gewerkt. Het bos kent 4 fases: 1. Zaden uitdelen voor opkweek: loopt2. Vergroenen van straten: loopt3. Bijplant in de wijk: loopt4. Een groot bos: looptDe eerste 3 fases zijn ook bedacht omdat daar alvast resultaat mee bereikt kan worden terwijl we werken aan fase 4. Bovendien brengen we daarmee groen dichtbij wonen, wat diverse voordelen heeft

Antwoord

Ik denk dat dit bij een heel mooi idee blijft, de gemeente heeft er volgens mij geen baat bij. Anders was er onder tussenwel een plekje aangewezen.

Antwoord

Ik vind het een goed initiatief. Zou mooi zijn als er in een grote wijk als Stadshagen meer ruimte voor natuur zou zijn, ruimte voor een bos. Als er een bos komt, dan wil ik graag een of meer bomen planten.

Antwoord

Leuk Eric! Dat kan! Je kunt nu al zaadjes gratis ophalen en zelf boompjes opkweken als je wil!

Antwoord

Ik vind het een goed initiatief. Zou mooi zijn als er in een grote wijk als Stadshagen meer ruimte voor natuur zou zijn, ruimte voor een bos. Als er een bos komt, dan wil ik graag een of meer bomen planten.

Antwoord

Ik vind het een goed initiatief. Zou mooi zijn als er in een grote wijk als Stadshagen meer ruimte voor natuur zou zijn, ruimte voor een bos. Als er een bos komt, dan wil ik graag een of meer bomen planten.

Antwoord

Leuk nieuws! Je kunt aan de slag om je straat te vergroenen. Dat is stap 2 van het plan voor het Stadshager Bos: groen dicht bij jou brengen. Graag helpen we je om je straat te vergroenen! Denk hierbij aan bijvoorbeeld: tegels eruit-planten erin, groene daken, 20 dagen-20 bomen, geveltuinen, adoptiegroen, etc. Praat erover met je buren en als er een aantal mensen positief tegenover staat, meld je dan bij ons aan en dan gaan we samen aan de slag met onze straatvergroeningsaanpak. Meld je hier aan: https://forms.gle/4EwihfyWQ9u4o23T6

Antwoord

Waar kan Stadshagen groener? 🌱🌳 Geef het in 1 minuut door via onderstaand formulier. Wij nemen dit mee als input in overleg met bewoners, gemeente en landschapsarchitecten. Kom maar door! https://forms.gle/JN6pnWwQHb8qeLMp9

Antwoord

We blijven mooie stappen maken! In de afgelopen weken zijn er sessies geweest voor het opnieuw aanplanten van het Twistvlietpark en alle input daarvoor wordt de komende weken verwerkt tot een praatplaat: een concept voorstel waarop de omgeving en organisaties kunnen reageren om samen tot een concreet plan te komen. Daarnaast was er de afgelopen week een eerste Natuuratelier onder leiding van de Provincie Overijssel met bewoners, gemeente, landschapsorganisaties, etc. Prachtige uitkomsten die we binnenkort zullen delen. Op naar het volgende Natuuratelier om ook voor dit bos tot een concreet plan te komen.

Antwoord

Stap 3 van het Stadshager Bos is het bijplanten van bomen in de wijk waar mogelijk met als doel groen dichtbij wonen te brengen. Dat is een goed idee voor vrije uitloop, mentale gezondheid, opvang van stortbuien, het verkoelen van de omgeving op warme dagen, het herstellen van biodiversiteit en omdat het mooi is. Help mee en praat mee over het nieuwe Twistvlietpark en geef je steun via dit project op Mijn Wijk: https://mijnwijk.zwolle.nl/stadshagen/project/heraanleg-en-vergroenen-twistvlietpark

Antwoord

Is het ook mogelijk om bestaande bomen te vervangen? In onze straat staan nu berken, maar die geven beperkt schaduw en groeien niet goed. Graag zouden wij deze willen vervangen voor bomen die meer schaduw geven.

Antwoord

Is het ook mogelijk om bestaande bomen te vervangen? In onze straat staan nu berken, maar die geven beperkt schaduw en groeien niet goed. Graag zouden wij deze willen vervangen voor bomen die meer schaduw geven.

Antwoord

Hoi Han, dank voor je reactie! Binnen de plannen van het Stadshager Bos is het vervangen van bomen op dit moment niet onderdeel van onze plannen. Wellicht kun je dit het beste opnemen met de wijkbeheerder (voor Stadshagen: Marjolein Geurtsen) om te verkennen wat er mogelijk is? Eventuele bomen die overblijven kunnen we altijd naar kijken om die een nieuwe bestemming te geven, binnen of buiten de plannen van het Stadshager Bos.

Antwoord