Snelheidsbeperkende maatregelen

Er wordt regelmatig te hard gereden op de doorgaande weg Schuttevaerkade Laten we hier snelheidsbeperkende maatregelen treffen zoals drempels en wegversmallingen. Voor onze veiligheid!

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Reacties van de gemeente

Beste J van Put, Bedankt voor het indienen van uw initiatief op MijnWijk. Fijn dat u onze website voor bewonersinitiatieven hebt gevonden. MijnWijk is gericht op ideeen die bewoners zelf oppakken en realiseren, met ondersteuning van gemeente. Dat kan een snelheidsactie zijn (zie mijnwijk.nl Punterdiep in Aa-landen). Het verzoek om een drempel kan via www.zwolle.nl/melding of bellen naar 14038. Kunt u mij telefonisch een toelichting geven op uw melding 'Hoge rijsnelheid op Schuttevaerkade'? Dan bespreek ik het in het verkeersadviesteam van Diezerpoort met de verkeerskundige en de politie. Vriendelijke Groeten, Ilse Bloemhof (wijkbeheerder stadsdeel oost)

Reacties

Hetzelfde probleem hebbe wij bewoners in de Berkumstraat. Bizar hoe hard hier wordt gereden. Wij hebben al eens contact gehad met de gemeente met een verzoek voor drempels of slalom obstakels (bijvoorbeeld plantenbakken die wij zelf willen onderhouden) maar daarop heeft de gemeente enkel een 30 km zone ingesteld, wat helaas geen zoden aan de dijk zet. Misschien kunnen we met plantenbakken twee vliegen in één klap slaan..

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 23-06-2020